Acasă Consiliul Local Municipal Târgoviște Prima ședință de consiliu online – unanimitate de DA!

Prima ședință de consiliu online – unanimitate de DA!

228
1

Marți, 31 martie 2020, a avut loc prima ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște desfășurată prin mijloace electronice, printr-o ”platformă online de videoconferință”. Din informațiile pe care le deținem, toate cele 27 de proiecte de hotărâri au fost aprobate în unanimitate. Încă nu a fost făcut nici un comunicat oficial în acest sens, pe siteul Primăriei Târgoviște sau în altă parte, iar domnul primar nu a răspuns întrebărilor noastre până la această oră!

Vă redăm mai jos lista hotărârilor propuse spre adoptare, conform Dispoziției nr. 814 a Primarului Târgoviștei din data de 25 martie 2020. Probabil că la această ședință de Consiliu Local Municipal s-a discutat și despre starea de urgență și despre cum să fie sprijinit efortul național de combatere a epidemiei de coronavirus și a efectelor ei nefaste. Așteptăm precizările primarului în acest sens. Târgoviștenii ar dori să afle, dacă Primăria Târgoviște are de gând, de exemplu, să renunțe la anumite cheltuieli pentru a putea face față unei eventuale înrăutățiri a situației pe ”frontul” de luptă cu epidemia de coronavirus. Au fost identificate astfel de posibile economii? Oportunitatea unor proiecte mai este aceeași ca înainte de declanșarea epidemiei? Care este capacitatea Târgoviștei de a face față situației actuale? Poate fi îmbunătățită rapid, dacă este nevoie? Cum? De către cine?

Iată hotărârile ce au fost adoptate marți:

Proiectul ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 23 03 2020

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 41/27.02.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, Str. Ana Ipătescu, Str. Locotenent Pârvan Popescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Bărăției, Str. Ilfovului, Str. Costache Olăreanu, Str. Porumbeilor”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare reabilitare șoseaua Găești”.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 220/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea echiparea școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 6/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1 — Str. Ion Ghica, nr. l, Blocurile 5A, 5B, Oraș Târgoviște, județul Dâmbovița”

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea si consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2 Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oraș Târgoviște, jud. Dâmbovița”.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2 B-dul Independenței nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oraș Târgoviște, județul Dâmbovița”.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 9/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea si consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1 — B-dul Libertății nr. l, Blocurile Dl, m, D3, 1) 4, Orașul Târgoviște, Județul Dâmbovița.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L, nr. 11/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2 —o Bloc K, str. B-dul Mircea cel Bătrân, nr.2, oraș Târgoviște, jud. Dâmbovița”.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2 — Bloc 64, Scara A si Scara B, B-dul Unirii, nr. 19, oraș Târgoviște, jud. Dâmbovița”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2 — Bloc 54, Str. Avram lancu, nr.7, oraș Târgoviște, jud. Dâmbovița”.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2 Strada Arsenalului nr. l , Blocurile FI, F2, Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2 Bloc 57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr.9″.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I. I „.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 481/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet 1.2″.

16. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică si a taxei de habitat, aferente anului 2020, de la 31 martie la 30 iunie.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște.

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri  cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2020.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru anul 2020.

21. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor a rețelei de distribuție apă pe strada Crizantemei din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

22.  Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar aferente unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgoviște transmise către societatea Compania de Apă Târgoviște — Dâmbovița S.A.

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei porțiuni din drumul DJ 720, Târgoviște-Nisipuri-Ploiești.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, a modalității de valorificare și a prețului de vânzare a masei lemnoase ce urmează a se recolta valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANI, către actualii chiriași.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor din punctele termice în care își desfășoară activitatea asociațiile de proprietari.

27. Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile.”

Articolul precedentANAF accelerează procesul de rambursare a TVA
Articolul următorAmenzile au crescut semnificativ!