Acasă Anunț important Mâine, 28 aprilie, ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște în care...

Mâine, 28 aprilie, ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște în care va fi rectificat bugetul pe 2023. Citește aici toată ordinea de zi!

75
0

Consiliul Local Municipal Târgoviște a fost convocat de către primarul TârgovișteiCristian Daniel Stan, într-o ședință ordinară ce se va desfășura vineri, 28 aprilie 2023, începând cu ora 09.00, în Sala de Consiliu. Pe ordinea de zi figurează 36 puncte, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de  consilier municipal al domnului Cucui Ion.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgoviște

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Directiei de Salubritate

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții, organigramei și  regulamentului de organizare functionare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru închirierea spațiilor din cadrul Stadionului „Eugen Popescu” din Municipiul Târgoviște

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare penfru activitatea sportivă  în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Extindere realizare rețea de canalizare pe strada Crângului — DN 72A din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezervei de implementare aferentă  Acordului contractual nr. 6836/25.02.2021, conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 pentru modificarea HCL nr. 442/28.112019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achizitionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea reabilitarea a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 47/27.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. l.c. Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)” 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A4, sc. F, str. Calea Domnească, nr. 226, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A4, sc. G, str. Calea Domnească, nr. 228, din .Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A4, sc. H, st-r. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A5, sc. I, str. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A5, sc. J, str. Mircea cel Bătrân,  nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —G 1, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —G2, sfr. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Renovarea energetică a Blocului de locuin!e —G3, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —G4, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe — J2, B-dul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetica a Blocului de locuințe — J3, Sc. A, Bulevardul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe Bulevardul Independenței, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița”

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul   de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe — J4, sc. A, B-dul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe — J4, sc. B, B-dul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi!ii   „Renovarea energetică a Blocului de locuințe — J5, B-dul Independenței, nr. 9  din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2023  .

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri și cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2022 al societății ECO-SAL 2005

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVI$TE S.R.L.

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului  Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște. 

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Târgoviște, pentru anul 2023.

Ordinea de zi anunțată ieri a fost astăzi suplimentată cu încă 5 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile non-profit de tineret.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște la data de 31 martie 2023.

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 28, sc A, strada Mihai Popescu Târgoviște”.

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 80/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 24, sc B, strada I.C.Brătianu, Târgoviște”.

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 299/11.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente obiectivulu de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu, str. Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”.

Vom reveni cu detalii privind dezbaterile și voturile din ședința de Consiliu Local Municipal.

Foto: Sebitoriale.ro

Articolul precedentDa, se fac angajări! Se caută meserii tot mai variate, de la asfaltator la gestionar depozit și inginer automatist!
Articolul următorVrei să te angajezi? Citește aici ce posturi sunt vacante azi în Dâmbovița!