Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Produlești – 3,26 cazuri/1000 locuitori! S-au instituit măsurile prevăzute de H.G. nr....

Produlești – 3,26 cazuri/1000 locuitori! S-au instituit măsurile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020

168
0

Epidemia de coronavirus s-a extins în tot județul și autoritățile par neputincioase în luarea de măsuri eficiente pentru a stopa răspândirea epidemiei și a limita consecințele care deja au fost tragice pentru numeroase familii. Prefectul județului pare a se mulțumi să constate datele furnizate de Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, instituție condusă de un medic stomatolog și care nu a mai emis comunicate de presă de mult timp, deși are o persoană plătită special pentru comunicarea publică. Nici până astăzi nu s-a lămurit dacă a fost oportună și legală organizarea unui târg de patru zile pe platoul din fața Sălii Sporturilor din Târgoviște, când municipiul tocmai depășise rata de 3 cazuri la mia de locuitori, și dacă există o legătură între acesta și numărul mult mai mare de cazuri de coronavirus înregistrat ulterior în Târgoviște și în tot județul. De asemenea, acum, când acest gen de târg va fi reeditat pentru trei zile, prefectul județului nu ia atitudine în fața cetățenilor de a căror siguranță răspunde în numele Guvernului României, deși acum două zile făcea un apel la responsabilitate, pe care l-ați putut citi integral aici. În loc de acțiune fermă primim vorbe goale?

De data asta a venit rândul comunei Produlești să depășească 3 cazuri la mia de locuitori, înregistrându-se 3,26 cazuri/1000 locuitori, așa că ieri, 3 noiembrie 2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Dâmbovița a adăugat și această comună pe lista din ce în ce mai lungă a localităților dâmbovițene unde sunt obligatorii măsurile restrictive pentru localitățile unde incidența cazurilor depășește 3 cazuri la mia de locuitori, conform prevederilor H.G. nr. 856/14.10.2020, despre care v-am anunțat aici. Publicăm în ziarul dâmbovițean exclusiv online www.sebitoriale.ro, ca de fiecare dată, textul integral al hotărârii CJSU Dâmbovița și vă îndemnăm din nou să vă protejați pe voi și pe familiile voastre de riscul infectării cu noul coronavirus, purtând masca de protecție, și respectând celelalte reguli de igienă și distanțare socială.

HOTĂRÂREA nr. 76/03.11.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa precum și a altor măsuri

Având în vedere:

– prevederile art. 4 din Anexa 2 şi cele ale art. 12 din Anexa 3 ale H.G. nr.856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile art. 16 din Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 5487/1494/31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 11393/03.11.2020, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 76, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 03 noiembrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depăşirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Produlești (3,26 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 va aplica următoarele măsuri specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020:

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise

–  sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte

– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor

– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc

– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități cu mențiunea căse permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale;

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Glodeni (1,67 cazuri/1000 locuitori), Slobozia Moară (1,51 cazuri/1000 locuitori).

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica următoarele măsuri specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020:

– este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6.00 – 23.00

– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6.00 – 23.00; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective

-este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc,  fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobus şi alte asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale ;

Art.5. Măsurile specifice prevăzute la art. 2 și 4 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 4 noiembrie a.c, până la data de 17 noiembrie a.c, inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 3;

Art.6. Unitățile de învățământ de pe raza comunei Produlești vor funcționaîn scenariul 3, începând cu data de 04 noiembrie, până la data de 17 noiembrie a.c, inclusiv;

Art.7.  Pe perioada de aplicabilitate a HG 856/2020, respectiv 15 octombrie-13 noiembrie a.c, sunt interzise următoarele activități:

– se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) atât în spaţii închise, cât și în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente

– nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

– în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri

– prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

         Art.8. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Produlești, Glodeni, Slobozia Moară.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT, dr. ing. AURELIAN POPA

Articolul precedentÎncă 127 de dâmbovițeni au fost astăzi confirmați cu coronavirus
Articolul următor”Moștenirea Văcăreștilor” – ediția 52, online. Mâine are loc jurizarea la cele 4 categorii de concurs!