Acasă Asociații și fundații Declarația privind beneficiarii reali ai ong-urilor trebuie depusă obligatoriu până pe 14...

Declarația privind beneficiarii reali ai ong-urilor trebuie depusă obligatoriu până pe 14 august!

112
0

Mâine, 14 august 2020, este termenul limită până la care toate asociațiile și fundațiile din România trebuie să depună la Ministerul Justiției o declarație privind beneficiarii reali ai organizației. Această nouă obligație a fost implementată prin Legea nr. 129/2019,  pentru a fi astfel prevenite acțiunile de ”spălare” a  banilor. Termenul inițial a fost 21 iulie 2020, fiind prelungit în timpul stării de urgență până pe 14 august .

Declarația trebuie întocmită în formă autentică, adică în fața notarului, și trebuie să conțină informații despre ”beneficiarii reali”, adică membrii asociației, sau fondatorii, membrii consiliului director, persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții care îi aparțin acestuia, cum ar fi directorul executiv al asociației, precum și informații despre orice altă persoană desemnată să exercite controlul asociației, dacă nu se încadrează deja în categoria membrilor. Dacă printre asociații sau fondatorii unei ong se află și o persoană juridică, atunci trebuie incluse și informații privind beneficiarul real al persoanei juridice respective, adică persoana fizică, sau persoanele fizice, ce exercită control asupra acelei persoanei juridice. Pentru fiecare din aceste persoane trebuie trecute obligatoriu numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. Pentru a întocmi declarația la notar poate să meargă o singură persoană, dacă a fost desemnată de către consiliul director în acest scop.

Termenul obișnuit este, de fapt, data de 15 ianuarie a fiecărui an, dar, fiind primul an în care această procedură este cerută, a fost făcută o excepție, pentru ca toate asociațiile și fundațiile să aibă timp suficient ca să se conformeze.

Nu trebuie neglijată obligația de a depune declarația privind beneficiarii reali ai asociației sau fundației, pentru că sancțiunile asupra nedepunerii acesteia sunt considerabile, mergându-se până la demararea procedurii de dizolvare a ong-ului respectiv. Așa că informați-vă din timp și respectați prevederile legale, pentru a nu fi puși în situația neplăcută de a plăti amenzi, sau mai rău, de a fi dizolvată asociația sau fundația dumneavoastră!