Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Titu, Răzvad, Șotânga, Buciumeni, Mătăsaru și Tătărani au peste 3 cazuri de...

Titu, Răzvad, Șotânga, Buciumeni, Mătăsaru și Tătărani au peste 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori

156
0

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Dâmbovița a adăugat astăzi orașul Titu și comunele Răzvad, Șotânga, Buciumeni, Mătăsaru și Tătărani pe lista localităților dâmbovițene unde sunt obligatorii măsurile restrictive pentru localitățile unde incidența cazurilor depășește 3 cazuri la mia de locuitori, conform prevederilor H.G. nr. 856/14.10.2020, despre care v-am anunțat aici. De asemenea, CJSU Dâmbovița a actualizat și lista localităților cu incidența cazurilor de coronavirus peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, dar sub 3 cazuri la mia de locuitori, cu 10 comune. Vă prezentăm mai jos textul complet al Hotărârii adoptate astăzi, cu îndemnul de a nu vă lăsa înșelați de teoriile conspiraționiste care sunt propagate insistent de diverși vectori media, inclusiv de televiziuni cu acoperire națională, și de a vă proteja pe voi și pe familiile voastre de pericolul infectării cu COVID 19, respectând măsurile obligatorii și pe cele recomandate!

HOTĂRÂREA nr. 71/30.10.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa precum și a altor măsuri

Având în vedere:

– prevederile art. 4 din Anexa 2 şi cele ale art. 12 din Anexa 3 ale H.G. nr.856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile art. 16 din Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 5487/1494/31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 11260/30.10.2020, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 71 comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 30 octombrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depăşirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Răzvad (3,26 cazuri/1000 locuitori), Buciumeni (3,25 cazuri/1000 locuitori), Șotânga (3,23 cazuri/1000 locuitori), Titu (3,22 cazuri/1000 locuitori), Mătăsaru (3,16 cazuri/1000 locuitori), Tătărani (3,15 cazuri/1000 locuitori).

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica următoarele măsuri specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020:

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise

–  sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte

– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor

– este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc

– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități cu mențiunea căse permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale.

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Dragodana (2,37 cazuri/1000 locuitori), Odobești (1,98 cazuri/1000 locuitori), Sălcioara (1,85 cazuri/1000 locuitori), Gura Ocniței (1,83 cazuri/1000 locuitori), Conțești (1,81 cazuri/1000 locuitori), Bucșani (1,79 cazuri/1000 locuitori), Ciocănești (1,7 cazuri/1000 locuitori), Mănești (1,66 cazuri/1000 locuitori), I.L. Caragiale (1,64 cazuri/1000 locuitori), Mogoșani (1,64 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica următoarele măsuri specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020:

– este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6.00 – 23.00

– este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6.00 – 23.00; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective

-este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc,  fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului

– este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobus şi alte asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii

– sunt interzise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale ;

Art.5. Măsurile specifice prevăzute la art. 2 și 4 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 31 octombrie a.c, până la data de 13 noiembrie a.c, inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 3;

Art.6. Unitățile de învățământ de pe raza comunelor: Buciumeni, Șotânga, Titu, Mătăsaru, Tătărani vor funcționa în scenariul 3, începând cu data de 31 octombrie, până la data de 13 noiembrie a.c, inclusiv;

Art.7.  Pe perioada de aplicabilitate a HG 856/2020, respectiv 15 octombrie-13 noiembrie a.c, sunt interzise următoarele activități:

– se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) atât în spaţii închise, cât și în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente

– nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

– în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri

– prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

         Art.8. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Răzvad, Buciumeni, Șotânga, Titu, Mătăsaru, Tătărani, Dragodana, Odobești, Sălcioara, Gura Ocniței, Conțești, Bucșani, Ciocănești, Mănești, I.L. Caragiale, Mogoșani.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

Articolul precedent7 decese și 138 de noi cazuri de coronavirus în Dâmbovița
Articolul următorAtenție, drum în lucru! Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din județ, 2 – 8 noiembrie 2020!