Acasă Consiliul Județean Dâmbovița Ședința ordinară a CJD, 30 de proiecte de hotărâre din 34 au...

Ședința ordinară a CJD, 30 de proiecte de hotărâre din 34 au fost adoptate

212
0

Ieri, 24 iulie, începând cu ora 14.00, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Dâmbovița, în Sala Unirii din sediul instituției, cu măsurile de protecție asigurate conform legislației actuale. Din cele 34 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi au fost adoptate 30, 2 dintre ele fiind retrase. Vă prezentăm mai jos lista celor 30 de proiecte de hotărâre ce au fost adoptate:

1. Hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru suma de 60 mii lei, acordată de Consiliul Județean Dâmbovița, în anul 2020, Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, pentru finanțarea obiectivului de investiții „Reparații învelitoare cu înlocuirea șiței la Casa Moldoveanu – DTAC, PT, documentație tehnică pentru obținere avize și execuție lucrări”.

2. Hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea includerii pe lista de investiții a Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște a obiectivului „Reparații învelitoare cu înlocuirea șiței la Casa Moldoveanu – DTAC, PT, documentație tehnică pentru obținere avize și execuție lucrări”.

3. Hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Arhiepiscopia Târgoviştei, pentru organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon.

4. Hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii ce urmează să fie realizate de către Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa și includerea acestora în lista de investiţii aferentă anului 2020.

5. Hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind cheltuielile de investiţii la Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte, în anul 2020.

6. Hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de active fixe (aparatură medicală şi dispozitive medicale) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2020.

7. Hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru sumele ce reprezintă subvenţie în valoare de 250 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii – realizarea obiectivelor de investiţii propuse-, acordată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în anul 2020 Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

8. Hotărâre privind utilizarea sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte în anul 2020, acordate din bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în urgența sanitară.

9. Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării  măsurilor prevăzute în Planului de Menținere a Calități Aerului, județul Dâmbovița, 2019-2023.

10. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 128/25.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”.

11. Hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 2020 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada 2014 – 2023.

12. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Lucrări de întreţinere periodică a drumurilor judeţene prin covoare bituminoase,etapa I”.

13. Hotărâre pentru actualizarea modelului-cadru al contractului privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitățile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură rutieră.

14. Hotărâre privind modificarea și completarea unor clauze ale contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităților de administrare a drumurilor judeţene nr. 145/4954/07.06.2017, încheiat cu  S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.

15. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 7/11.01.2017 privind aprobarea gestiunii indirecte a activităților de administrare a drumurilor județene pentru o perioadă de cinci ani.

16. Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori de performanță tehnici, economici și administrativi pentru anul 2020, în cadrul contractului de concesiune a gestiunii indirecte de administrare a drumurilor județene nr. 145/4954/07.06.2017, încheiat cu S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița S.A.

17. Hotărâre pentru aprobarea Acordului Cadru de Cooperare dintre Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Consiliul Județean Dâmbovița pentru realizarea unor obiective de infrastructură rutieră de interes județean.

18. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 188/20.12.2012 privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu comunele Cornăţelu, Gura Ocniţei, Morteni, Răzvad, Tătărani, Ulieşti, Văcăreşti şi Costeştii din Vale, prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor locale.

19. Hotărâre privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale județul Dâmbovița.

20. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 248/16.10.2019 privind darea în folosință gratuită către Universitatea Valahia din Târgoviște a imobilului situat în Municipiul Târgoviște, strada Moldovei nr. 5, aflat în proprietatea publică a județului Dâmbovița.

21. Hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Dâmbovița a unor bunuri imobile aferente fostului Spital Municipal Târgoviște, strada Cooperației nr. 2 – fosta Policlinică II Zonală Sud, precum și transmiterea acestora în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

22. Hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren proprietate privată, situat în comuna Văcărești, județul Dâmboviţa, în vederea realizării de investiții privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Dâmbovița prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

23. Hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa și administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a bunului imobil – Șopron, situat în Aleea Sinaia  nr. 3 – 4 A, comuna Brănești, sat Priboiu, județul Dâmbovița.

24. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Dâmbovița a bunului imobil – Șopron, situat în comuna Brănești, sat Priboiu, Aleea Sinaia nr. 3 – 4 A, precum și scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia.

25. Hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil – teren, în suprafață de 10.945 mp, din domeniul public al comunei Moroeni, în domeniul public al județului Dâmbovița.

26. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Dâmboviţa a unei construcții aflate în folosința gratuită a Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, precum și scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia.

27. Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului, la 30.06.2020.

28. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2020.

29. Hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Raciu, pentru realizarea documentaţiei urbanistice „Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrală sat Raciu, comuna Raciu”.

30. Hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea asocierii judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială Dragomirești, prin Consiliul Local Dragomirești, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare drumuri locale în comuna Dragomirești, sat Dragomirești, strada Bisericii, județul Dâmbovița”.