Acasă Consiliul Județean Dâmbovița Ședință extraordinară a CJD – Vicepreședintele Luciana Cristea nu a votat proiectul...

Ședință extraordinară a CJD – Vicepreședintele Luciana Cristea nu a votat proiectul de rectificare de buget

292
0

Consiliul Județean Dâmbovița s-a întrunit astăzi, 10 august 2020, începând cu ora 10.00, într-o ședință extraordinară cu 13 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Au fost prezenți 27 din cei 35 de consilieri județeni, iar la prezidiu a stat, alături de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, și vicepreședinții Luciana Cristea și Alin Manole, subprefectul județului Dâmbovița, Cătălin Chiru Cristea.

Vă prezentăm mai jos cele 13 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi, care au fost toate aprobate, majoritatea cu unanimitate de voturi, cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctul 8, o abținere, și punctul 13, cu două neparticipări la vot, una fiind chiar a doamnei vicepreședinte a CJD, Luciana Cristea.

1. Proiect de hotărâre privind arondarea unității administrativ teritoriale Niculești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Niculești.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni culturale ce urmează să fie realizate în anul 2020, al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 50/10.02.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Dâmbovița pentru perioada 2012-2020, varianta actualizată – IANUARIE 2015.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei justificative privind impactul asupra dezvoltării socio – economice la nivel județean/regional a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga – Târgoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „REABILITAREA, REFUNCȚIONALIZAREA ȘI ASIGURAREA DOTĂRII NECESARE PENTRU SPORIREA GRADULUI DE CONFORT INSTITUȚIONAL AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Master Planului privind gestionarea deșeurilor în județul Dâmbovița”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 2020 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada 2014-2023.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 239/16.10.2019 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Judeţean Dâmbovița, cu unitatea administrativ-teritorială Mătăsaru, prin Consiliul Local Mătăsaru, pentru realizarea în comun a investiției „Asfaltare drum principal cu ulițe laterale în L=2.334,36, în sat Sălcioara, comuna Mătăsaru, județul Dâmbovița” şi aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în lista de investiții a unor bunuri și servicii.

10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 166/24.07.2020 privind aprobarea cumpărării unui teren proprietate privată situat în comuna Văcărești, județul Dâmbovița, în vederea realizării de investiții privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Dâmbovița prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 169/14.08.2019 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind elaborarea documentațiilor și studiilor de specialitate necesare finalizării documentației urbanistice “Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina – Peștera și a Regulamentului Local de Urbanism aferent”.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 70/24.03.2020 privind aprobarea utilizării Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fondul IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice.

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2020.

Articolul precedent6 decese ale unor pacienți cu coronavirus în Dâmbovița!
Articolul următorSpitalul Județean de Urgență Târgoviște face față epidemiei de coronavirus din județ!