Acasă Afaceri Precizări privind termenele pe care angajatorii le au la dispoziție pentru transmiterea...

Precizări privind termenele pe care angajatorii le au la dispoziție pentru transmiterea informațiilor în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților

42
0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le reamintește angajatorilor care sunt termenele în care trebuie să transmită informațiile în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților, pentru a nu ajunge în situația de a primi sancțiuni, pentru eventuale întârzieri.

1. Cel târziu în ziua anterioară începerii activității, sau a intrării în vigoare a unor modificări, pentru:

– încheierea unui contract individual de muncă pentru un nou angajat;

– orice modificare ulterioară a unui CIM referitoare la: funcția/ocupația, tipul CIM, durata CIM (nedeterminată/determinată), durata timpului de muncă și repartizarea acestuia (în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial).

Dacă modificarea CIM se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia.

2. Cel târziu in ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării se transmit:

– perioada;

– cauzele suspendării;

– data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale.

Exceptie fac absențele nemotivate, care se transmit în registru, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data suspendării.

3. Cel tarziu la data incetarii CIM/la data luării la cunostinta a evenimentului ce a determinat încetarea CIM, cu precizarea datei și a temeiului legal al încetării contractului individual de muncă.

4. În termen de 3 zile lucrătoare de la apariția modificării:

a) datele de identificare ale angajatorului care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;

b) datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE.

5. În termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării:

– salariului de bază lunar brut

– a indemnizațiilor, sporurilor, precum și a altor adaosuri.

Important! Orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea.

Inspector Șef, Lixandru Marius

Foto: Sebitoriale.ro

Articolul precedentÎți cauți un job? 387 locuri de muncă sunt disponibile azi în baza de date a AJOFM Dâmbovița!
Articolul următorAtenție, drum în lucru! Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Dâmbovița, 27 februarie – 3 martie 2023