Acasă Comunicat de presă Numeroase nereguli depistate de inspectorii DSVSA Dâmbovița la operatorii economici din domeniul...

Numeroase nereguli depistate de inspectorii DSVSA Dâmbovița la operatorii economici din domeniul nonanimal

37
0

Comunicat de presă  privind controalele efectuate de către inspectorii DSVSA Dâmbovița la operatorii economici din domeniul nonanimal


Inspectorii DSVSA Dâmbovița au efectuat în luna ianuarie o serie de  controale oficiale și evaluări la unitățile care procesează, depozitează și valorifică produse de origine nonanimală de pe raza județului Dâmbovița (unități de prelucrare și conservare legume și fructe, unități de fabricare/obținere pâine, specialități și produse de panificație, depozite de legume și fructe, unități de vânzare cu amănuntul), în baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2024. Acestea au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii economici a condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a cerințelor privind trasabilitatea și etichetarea produselor alimentare, a modului de întreținere şi igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime, a condițiilor de depozitare și expunere a produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor şi a informațiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformități, respectiv: 

– încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor privind demonstrarea trasabilității produselor de origine nonanimală;
 – deficiențe de structură (pereţi exfoliați și neigienizați, pavimente deteriorate și murdare, ferestre neigienizate și fără ecrane de protecție împotriva vectorilor, plafoane nefinisate, etc.);
– depozitare necorespunzătoare de materii prime;

– neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar;

neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;

– lipsă program de autocontrol;

– suprafețe de lucru neigienizate;

– etichetare necorespunzătoare;

– vestiare și grupuri sanitare neigienizate.

Ca urmare a deficiențelor și neregulilor constatate, și totodată a încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri și recomandări pentru remedierea acestora şi s-au aplicat un număr de 34 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 288.800 de lei. A fost distrusă o cantitate de 12,5 kg de produse de origine nonanimală (mix salată, pastă de tomate, anason, bază mâncare de legume), ca urmare a faptului că s-au identificat ca fiind expirate și cu ambalaje deteriorate.

În timpul controalelor efectuate s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator, conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise, privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe interzise în alimente. Totodată, s-au prelevat probe de pe suprafețe/ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară, în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice.

Director executiv,

Dr. Tolea Sandu Marius

Articolul precedentScădere ușoară a șomajului în Dâmbovița în decembrie 2023, comparativ cu luna precedentă!
Articolul următorNonviolența în școli, prioritate a polițiștilor dâmbovițeni