Acasă Primăria Târgoviște Mâine, 21 decembrie, ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște. Citește aici...

Mâine, 21 decembrie, ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște. Citește aici ordinea de zi!

392
0

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 21.12.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2023 privind serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2023.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2023.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2022.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Târgoviște estimat la data de 30 decembrie 2022.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, pentru anul 2023.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea efectelor H.C.L. nr. 366/16.12.2021 de aprobare la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022 și H.C.L. nr. 9/27.01.2022 de completare a HCL nr. 366/16.12.2021 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de publicare a listei contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și nu au obligații restante la bugetul local.

 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la biletele de intrare la spectacolele de teatru și a taxelor de utilizare temporară a spațiilor din cadrul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Tărgoviște.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 285/30.09.2021 privind stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta Cinematografului „Independența”.

11. Proiect de hotărare privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. I din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște.

14. Proiect de hotărare privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

16. Proiect de hotărare privind închirierea prin licitație publică a 11 spații (căsuțe de lemn) în suprafață de 10,5 m2 fiecare, situate in Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia.

17. Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024”

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan

Articolul precedentAsociația Be You a încheiat cu succes Proiectul Erasmus+ „Look closer”!
Articolul următorJandarmii dâmbovițeni au în atenție meciul internațional de volei feminin dintre CSM Târgoviște și Chemik Police din Polonia