Acasă Anunț important Consiliul Local Municipal Târgoviște a fost convocat în ședință extraordinară pe 13...

Consiliul Local Municipal Târgoviște a fost convocat în ședință extraordinară pe 13 mai 2024! Vor fi modificate două Hotărâri anterioare ale CLM Târgoviște!

13
0

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 13.05.2024

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

• Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (l) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (l) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, în ziua de 13 mai 2024, ora 900, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii municipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi Secretarului General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

Art. 4 În cazul în care consilierul local se află într-una din situațiile prevăzute de art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște, acesta poate participa la ședințe folosind mijloace electronice de comunicare, respectiv apel video, prin aplicația WhatsApp, pe numărul consiliului local sau al Secretarului General al Municipiului, cu mențiunea că solicitarea trebuie transmisă Secretarului General al Municipiului, cu cel puțin o oră înainte de începerea lucrărilor ședinței.

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 13.05.2024

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 35/30.01.2024 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga – Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței— Ocnița) și DJ 720 A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu — DN 1A)”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 298/11.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bdul. Independenței și Bdul. Libertății”.PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, jurist Cristian Daniel Stan

Foto: Sebitoriale

Articolul precedentAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură eliberează adeverințe pentru beneficiarii unor măsuri și intervenții implementate!
Articolul următor16 – 22 mai 2024 – Dezinsecție din avion pe toată suprafața municipiului Târgoviște!