Acasă Consiliul Local Municipal Târgoviște Consiliul Local Municipal Târgoviște este convocat mâine în ședință extraordinară! Citește aici...

Consiliul Local Municipal Târgoviște este convocat mâine în ședință extraordinară! Citește aici ordinea de zi!

41
0

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 27.09.2021
Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:
■ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
■ Prevederile H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
■ Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște;
■ Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE: Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște. în ședință extraordinară, în ziua de 27 septembrie 2021, ora 9:00.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii municipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail.com).

PROIECTUL ORDINII DE ZI LA ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 27.09.2021
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2021
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții „Consolidarea și reabilitarea Clădirii CI Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a Il-a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan