Acasă Afaceri Bani nerambursabili de la Guvern pentru IMM-uri!

Bani nerambursabili de la Guvern pentru IMM-uri!

126
0

Până vineri, IMM-urile pot aplica pentru bani nerambursabili de la Guvern

Luni, 12 octombrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a dat startul etapei de înscriere în cadrul măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Astfel, formularul electronic de înscriere este acum activ pe link-ul granturi.imm.gov. Termenul limită de înscriere este stabilit pentru vineri, 16 octombrie, la ora 20.00, însă, în funcție de numărul de solicitări, acesta va fi prelungit până la epuizarea bugetului.

Granturile ce pot fi solicitate se acordă sub forma unei sume forfetare de 2.000 euro, sumă acordată o singură dată, și sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri. Sunt disponibile și granturi pentru investiții productive în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Pentru această acțiune de sprijin a IMM-urilor sunt alocate fonduri pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020  în valoare totală de 100.000.000 euro, 85.000.000 euro fiind din bugetul POC 2014-2020 şi 15.000.000 euro din cofinanţarea de la bugetul de stat.

Pot deveni beneficiari ai microgranturilor ce se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat:

– întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

– PFA și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 a OUG 130/2020;

– PFA/CMI care au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, dar care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se va face pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA şi CMI.

Microgranturile prevăzute se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

– au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

– au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 lit. b) şi c);

– îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Beneficiarii de microgranturi vor putea utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susţinerea unor cheltuieli, cum ar fi:

– cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

– datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;

– cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

– cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

– cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

– cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;

– cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;

– cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Trebuie menționată și condiția ca beneficiarii de microgranturi să depună o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de OUG atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Sperăm ca această știre să fie de folos, și această măsură să vină cu adevărat în ajutorul grupului țintă gândit de Guvern și că astfel, o mulțime de afaceri românești, poate și din Târgoviște și județul Dâmbovița, vor fi ajutate să treacă mai ușor de criza provocată de epidemia de coronavirus.

Articolul precedentCetățeni, fiți responsabili ! Respectați măsurile de protecție împotriva răspândirii epidemiei de COVID 19!
Articolul următorCifre mari din nou în țară: 3109 noi cazuri de coronavirus, 68 decese, 651 pacienți la ATI!