Acasă Afaceri Azi începe etapa de probă a Recensământului General Agricol – 109 exploatații...

Azi începe etapa de probă a Recensământului General Agricol – 109 exploatații agricole din UAT Ulmi selectate!

14
0

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020RECENSĂMÂNTUL AGRICOL DE PROBĂ

În perioada februarie – aprilie 2021 se va desfășura Recensământul General Agricol cu an de referință 2020, o acțiune de mare anvergură care are loc o dată la zece ani și care va asigura informații complexe și date statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare programelor și politicilor agricole și de dezvoltare rurală.

Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

În etapa de pregătire a Recensământului General Agricol se va desfășura un recensământ de probă, la nivel național,  în scopul  verificării practice și îmbunătățirii aspectelor organizatorice și tehnice prin care va fi evaluată claritatea întrebărilor incluse în chestionar și vor fi testate procedurile și instrumentul de colectare a datelor de la exploatațiile agricole.

Colectarea datelor la recensământul  agricol de probă va avea loc în perioada 12 – 23 octombrie 2020, se va face prin intermediul unui chestionar electronic încărcat pe tabletă și va fi realizată de către un reprezentant al Direcției Județene de Statistică, care  se va legitima corespunzător.

Pentru recensământul  de probă, au fost selectate exploatații agricole cu și fără personalitate juridică din toate județele țării, după metode științifice.

La nivelul județului Dâmbovița au fost selectate 109 exploatații agricole din Unitatea Administrativ Teritorială Ulmi.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elena Brezeanu