Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Vulcana Pandele a ajuns la 3,01 cazuri/1000 locuitori, la Braniștea sunt 3,81...

Vulcana Pandele a ajuns la 3,01 cazuri/1000 locuitori, la Braniștea sunt 3,81 cazuri/1000 locuitori

29
0

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 123/17.12.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile art. 15 din Anexa 3 a H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 13336/17.12.2020, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 123, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 17 decembrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depășirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Vulcana Pandele (3,01 cazuri/1000 locuitori) și se constată menținerea depășirii după 14 zile a limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor în comuna Braniștea (3,81 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 1065/11.12.2020;

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Doicești (2,76 cazuri/1000 locuitori), Voinești (2,52 cazuri/1000 locuitori), Butimanu (1,64 cazuri/1000 locuitori), Pietroșița (1,6 cazuri/1000 locuitori), Raciu (1,5 cazuri/1000 locuitori)  și se constată menținerea depășirii după 14 zile a limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor în comuna Pucheni (1,78 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 1065/11.12.2020;

Art.5. Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18.12.2020, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 3;

          Art.6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Braniștea, Vulcana Pandele, Doicești, Voinești, Pucheni, Butimanu, Pietroșița, Raciu.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA