Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Vișina, 3,54 cazuri, Cornești, 3,51 cazuri, Finta, 3,26 cazuri, Mătăsaru, 3,16 cazuri,...

Vișina, 3,54 cazuri, Cornești, 3,51 cazuri, Finta, 3,26 cazuri, Mătăsaru, 3,16 cazuri, Moreni, 3,1 cazuri/1000 locuitori

106
0

HOTĂRÂREA nr. 91/14.11.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile art. 14 din Anexa 3 ale H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 11929/14.11.2020, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 91, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 14 noiembrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depășirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Vișina ( 3,54 cazuri/1000 locuitori), Cornești ( 3,51 cazuri/1000 locuitori), Finta ( 3,26 cazuri/1000 locuitori), Mătăsaru ( 3,16 cazuri/1000 locuitori), Moreni ( 3,1 cazuri/1000 locuitori) și se constată menținerea depășirii după 14 zile a limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor în comuna Crevedia ( 6,43 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 967/12.11.2020;

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Runcu (2,15 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 3 va aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 967/12.11.2020;

Art.5. Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.11.2020, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, și 3;

         Art.6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Crevedia, Vișina, Cornești, Finta, Mătăsaru, Moreni, Runcu.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

Articolul precedentÎn ultimele 24 de ore 160 de dâmbovițeni au fost confirmați pozitiv la COVID-19
Articolul următorAtenție, drum în lucru! Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din județ, 16-20 noiembrie 2020!