Acasă Educație Universitatea Valahia Târgoviște, lămuriri privind cazul Baranga

Universitatea Valahia Târgoviște, lămuriri privind cazul Baranga

49
0

COMUNICAT DE PRESĂ

            În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la parcursul academic al domnului Laurențiu Baranga, facem următoarele precizari:

  • Conducerea Universității „Valahia” din Târgoviște a verificat legalitatea procedurii privind angajarea domnului Laurențiu Baranga.
  • Acesta a fost angajat, prin concurs, la data de 01.10.2012, pe post de conferențiar doctor, iar începând cu data de 01.10.2017 a ocupat, tot prin concurs, postul de profesor universitar doctor.
  • La angajare și la momentul susținerii concursurilor pe post, candidatul a depus la dosar copii legalizate prin notariat ale tuturor actelor de studii.
  • Universitatea „Valahia” din Târgoviște colaborează cu organele de anchetă pentru lămurirea aspectelor referitoare la activitatea persoanei în cauză. În funcție de rezultatele verificărilor, conducerea Universității „Valahia” din Târgoviște va lua măsurile legale care se impun.

BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIȘTE