Acasă Consiliul Județean Dâmbovița Ședința ordinară C.J.D. – Toate proiectele de hotărâre aprobate!

Ședința ordinară C.J.D. – Toate proiectele de hotărâre aprobate!

210
0

Astăzi, 28 iunie 2020, începând cu ora 14.00, s-a desfășurat, în „Sala Unirii” a sediului administrativ, ședința ordinară a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Au fost prezenți, la început, în afara conducerii Consiliului Județean Dâmbovița, formată din președinte, dr. jr. Alexandru OPREA, vicepreședinții ec. Mihai Alin Manole și ec. Marilena-Luciana Cristea și secretarul general al județului, dr. Ivan Vasile Ivanoff, încă 31 de consilieri, și, în scurt timp, au fost toți cei 35 de consilieri județeni, care au aprobat destul de repede, cu unanimitate sau fără un vot, toate cele 16 de proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi  ședinței.  

Vă prezentăm mai jos toate cele 16 de proiecte de hotărâre care au fost aprobate de către consilierii județeni, cu mențiunea că domnul președinte, dr. jr. Alexandru OPREA a lămurit, într-o scurtă intervenție, atunci când a prezentat, la punctul 15, ”Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Județean Dâmbovița în perioada aprilie 2019 – aprilie 2020”  unele acuzații de ”haos și dezordine” în activitatea consiliului venite din afara instituției. Nu avem motive să nu îl credem, mai ales că afirmațiile domniei sale nu au fost contrazise de către nici unul dintre consilierii județeni, indiferent de partidul din care fac parte.

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 9/29.01.2020 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru cheltuielile de investiții la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, în anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dâmbovița.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de active fixe (aparatură medicală şi dispozitive medicale) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2020.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “DINAMIC – Dâmbovița – interacțiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competențe” şi a bugetului aferent.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială Brănești, prin Consiliul Local Brănești, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare drumuri locale în comuna Brănești, județul Dâmbovița” şi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a cheltuielilor de cofinanțare, în anul 2020, pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare DJ 702D Dragomirești-Hulubești”, inclus în Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului „Poduri pe DJ 702L, la Ludești.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare intersecție DJ 720E cu strada Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu”.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Dâmbovița și încheierea de contracte de servicii publice pentru transportul de persoane.

10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Dâmbovița a bunului imobil “Stație producere oxigen”, situat în municipiul Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu, nr. 48 și transmiterea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

11. Proiect de hotărâre privind acordul pentru închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp – proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dâmbovița în Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște. (a fost numit domnul Mihai Stoica)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului, la 31.12.2019.

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2020.

15. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Județean Dâmbovița în perioada aprilie 2019 – aprilie 2020.

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea cesiunii cu titlu gratuit, a dreptului de superficie pentru suprafața de 262 mp teren situată în municipiul Târgoviște, str. Petru Cercel nr. 61 județul Dâmbovița, dobândit de către S.C. PK Grizzly, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare intersecție DJ 720 E cu str. Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu”.

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de covoare bituminoase cuprinse în cadrul Listei de investiții a Consiliului Județean Dâmbovița.

Articolul precedent2.834 de persoane sunt în izolare la domiciliu în Dâmbovița
Articolul următorConvocare ședință ordinară a Adunării Generale a C.C.I.A. Db