Acasă Consiliul Județean Dâmbovița Ședința ordinară a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, toate proiectele aprobate

Ședința ordinară a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, toate proiectele aprobate

104
0

Astăzi, 27 august, începând cu ora 14.00, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Pe ordinea de zi a ședinței figurau inițial 21 de proiecte de hotărâre, dar lista a fost suplimentată cu două noi proiecte, nr. 22 și nr. 23, în timp ce proiectele nr 15,16, 17, 18 și 19 au fost retrase de pe ordinea de zi de către președintele a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, de la începutul ședinței. Au fost prezenți inițial 29 de consilieri județeni, încă un consilier județean fiind prezent de la votul pentru punctul nr.9. Toate proiectele supuse votului au fost aprobate cu unanimitate, cu excepția proiectului nr. 1, care a avut un vot împotrivă.

Vă prezentăm mai jos ordinea de zi integrală a ședinței, nu înainte de a remarca transparența instituțională deosebită a Consiliului Județean Dâmbovița, care mereu postează pe siteul oficial ordinea de zi a ședinței de CJD ce urmează să aibă loc, pentru ca dâmbovițenii să se poată informa asupra deciziilor ce se iau în numele lor. Multe instituții ar trebui să se inspire din modul în care se face comunicarea publică la Consiliul Județean Dâmbovița!

Şedinţa ordinară a Consiliului Județean Dâmbovița de joi, 27 august 2020, a avut următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței delegației Consiliului Județean Dâmbovița, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 33/21.02.2020, care se va deplasa la Frankfurt pe Main (Germania), în vederea participării la „Expoziția privind Managementul Investițiilor 2020 (IME 2020)”, în perioada 7 – 11 septembrie 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 2020 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada 2014-2023.

3. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea asocierii județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitatea administrativ-teritorială Produlești, prin Consiliul Local Produlești, pentru realizarea obiectivului „Modernizare șanțuri și trotuare pe DJ 721 în satul Produlești din Comuna Produlești, județul Dâmbovița”.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil – împrejmuire de 79 metri, situată în municipiul Târgoviște, strada Moldovei nr. 5, din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al municipiului Târgoviște.

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Dâmbovița a unor bunuri imobile – terenuri, situate în comuna Aninoasa, cumpărate în vederea realizării investiției ”Extindere capacitate de depozitare a deșeurilor municipale (celula II) – Centrul de Management Aninoasa”.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile – terenuri, situate în comuna Aninoasa,din domeniul privat în domeniul public al județului Dâmbovița, în vederea realizării investiției ”Extindere capacitate de depozitare a deșeurilor municipale (celula II) – Centrul de Management Aninoasa”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil – teren în suprafață de 27.965 mp, din domeniul public al comunei Șotânga, în domeniul public al județului Dâmbovița.

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al județului Dâmbovița, precum și transmiterea unor bunuri imobile – teren și construcții, situate în comuna Gura Ocniței, din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al comunei Gura Ocniței.

10. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea de către S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. a unor lucrări de renovare, amenajare și dotare imobil punct Gâlma, comuna Moroeni.

11. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru identificarea și evaluarea, în vederea achiziționării/exproprierii, unui teren în suprafață de aproximativ 4 ha, pentru extinderea capacității de depozitare a deșeurilor municipale la Centrul de Management Aninoasa.

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării listei bunurilor din domeniul public al județului Dâmbovița, aferente rețelei de aducțiune a apei potabile, care se transmit ca bunuri de retur către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 3/2624/29.01.2009.

13. Proiect de hotărâre privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului Dâmbovița.

14. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui administrator la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A., la care unitatea administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa este acţionar unic.

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru numirea a trei membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.

16. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a doi administratori la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., la care unitatea administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa este acţionar unic.

17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Adunării Generale a Acţionarilor pentru numirea unui membru în Consiliul de Administraţie la S.C. CARPATMONTANA SERV. S.A.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. la care unitatea administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa este acţionar unic.

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administraţie la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2020.

21. Informare privind situația terenurilor proprietatea publică a Județului Dâmbovița ce au făcut obiectul Contractelor de Concesiune nr. 3438/59/20.05.2005, 3439/58/20.05.2005 și 8985/207/14.12.2005, încheiate cu GMB Vivai Grup SRL.

Suplimentar:

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” și a bugetului aferent.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului, acordului prealabil și autorizației de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor județene.

Articolul precedentRecord nedorit în țară: 1.504 cazuri noi de cazuri de coronavirus, de ieri până azi!
Articolul următor47 de noi cazuri de coronavirus raportate în Dâmbovița în ultimele 24 de ore