Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Produlești, 3,56 cazuri, Vulcana Băi, 3,3 cazuri, Mănești, 3,14 cazuri, Dragodana, 3,1...

Produlești, 3,56 cazuri, Vulcana Băi, 3,3 cazuri, Mănești, 3,14 cazuri, Dragodana, 3,1 cazuri/1000 locuitori

131
0

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 103/26.11.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile art. 14 din Anexa 3 ale H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 12553/26.11.2020, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 103, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 26 noiembrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depășirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Produlești (3,56 cazuri/1000 locuitori), Vulcana Băi  (3,3 cazuri/1000 locuitori), Mănești (3,14 cazuri/1000 locuitori), Dragodana (3,1 cazuri/1000 locuitori) și se constată menținerea depășirii după 14 zile a limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor în orașul Găești (3,66 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 967/12.11.2020;

Art.3. Se constată depășirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Perșinari (1,81 cazuri/1000 locuitori), Văcărești (1,76 cazuri/1000 locuitori);

Art. 4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 967/12.11.2020;

Art.5. Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 27.11.2020, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 3;

          Art.6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Găești, Produlești, Vulcana Băi, Mănești, Dragodana, Perșinari, Văcărești.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

Articolul precedentDoi târgovișteni amendați pentru că nu au purtat masca de protecție într-un hipermarket
Articolul următorGala ”Topul Firmelor din județul Dâmbovița” la cea de-a XXVII-a ediție