Acasă Compania de Apă Posturi vacante la Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA

Posturi vacante la Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA

240
0

ANUNŢ 1

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgoviște, Bld.I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LĂCĂTUȘ MECANIC în cadrul FORMAȚIEI BRANȘAMENTE – SECTOR APĂ – SECȚIE TÂRGOVIȘTE – 1 post

Candidatul ideal:

 –  Școala profesionala sau studii medii de specialitate/calificare Lacatus mecanic

 –  Vechime in munca minim 2 ani ;

–   Disponibilitate pentru program prelungit;

–   Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;

–   Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres ;

 •   Abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului.

Descrierea postului:

 • Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la instalatii, retele de distributie a apei;
 • Efectueaza reparatii curente/capitale la retele/instalatii de disctributie apa;
 • Efectueaza control la instalatii si echipamentele de apa.
 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
 2. Dosar cu sina;
 3. Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 4. Curriculum vitae;
 5. Copia actului de identitate;
 6. Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de Lacatus mecanic.
 7. Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste  vechime in munca sau extras REVISAL.
 8.   Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

   Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

 • Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 9.30.

     Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 • Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

   Concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul FORMATIEI BRANSAMENTE – SECTOR  APA – SECTIE TARGOVISTE – 1 post

 1. Tehnologia asamblarii si montajului- Gheorghe Ion
 2. Indrumator pentru ateliere mecanice- G.S. Georgescu
 3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Capitolul II – Domeniu de aplicare
 5. Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 7. Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 8. SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

ANUNŢ 2

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului de INSTALATOR APĂ-CANAL/ INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE in cadrul FORMAȚIEI INTERVENȚII LOCALITĂȚI RURALESECTOR CANALIZARE-EPURARE- SECȚIA TÂRGOVIȘTE – 1 POST

Candidatul ideal:

– Scoala profesionala sau studii medii de specialitate/certificat de calificare/certificat de competente profesionale in meseria de instalator apa canal/instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze;

– Disponibilitate pentru program prelungit ;

-Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;

– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres;

– Abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului

– Permis conducere categoria B

– Cunostinte aprofundate legislatie rutiera

Descrierea postului:

-Executarea unor lucrari de remedieri avarii/defectiuni la instalatii si utilaje/pe retele de canalizare

-Realizarea unor lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice, in scopul prevenirii defectiunilor de natura electrica

-Efectuarea controlului in instalatii corect si la timp.

1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:                                                           

– Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Curriculum vitae;

–  Copia actului de identitate;

– Cazier judiciar

– Posesor permis categoria B

– Cunostinte aprofundate legislatie rutiera

– Cazier auto

– Copii diplome de studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/certificat de competente   profesionale  in meseria de Instalator apa canal/instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

      Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

2.Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 09:30.

 Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

3.Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de INSTALATOR APA-CANAL/ INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE in cadrul FORMATIEI INTERVENTII LOCALITATI RURALESECTOR CANALIZARE-EPURARE – SECTIA TARGOVISTE – 1 POST

1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet

 • Capitolul 3 – Instalatii de canalizare 

3.1– Caracteristicile apelor uzate si normele de protectie a mediului

3.7- Instalatii de pompare a apelor de canalizare

3.8- Instalatii locale de epurare a apelor uzate

3.9- Tehnologii de executie si montare a instalatiilor de canalizare

2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

3.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

 Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

4. Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul Rutier), cu modificarile si completarile ulterioare.

ANUNŢ 3

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A organizează în data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

  Candidatul ideal:

– Studii liceale sau scoala profesionala;

– Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;

– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres.

  Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apa pentru persoane fizice si agenti economici si distribuire facturi in zona repartizata.
 • Verificarea in teren a bransamentelor/racordurilor si a datelor contractuale privind serviciile facturate.
 • Verificarea in teren a bransamentelor contorizare sau necontorizate si a racordurilor de canalizare sau surse proprii.
 • Identificarea pierderilor din caminele de apometre si transmiterea acestora spre rezolvare.
 • Transmiterea notificarilor si debransarea clientilor rau platnici in zona repartizata.
 • Disponibilitate pentru program prelungit

1.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;
 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii, copii certificate calificare.
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

     Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

   Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

2.Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 09:30.

    Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

3.Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APA in cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL –  1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;
 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
 5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
 6. Capitolul II – Domeniu de aplicare
 7. Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 8. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
  1. Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 9. SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

ANUNŢ 4

         Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A organizează în data de 01.10.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de ANALIST în cadrul DEPARTAMENTULUI IT & C2 posturi

  Candidatul ideal:

– Absolvent studii superioare in domeniul Ingineriei sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei (Automatizari si calculatoare, Informatica, Tehnologia informatiei)

– Cunostinte aprofundate de programarea calculatoarelor/dezvoltarea de aplicatii software (NET, PHP, Java)

– Cunostinte de baza despre bazele de date (MS SQL Server, Oracle, MS Access, MySQL, PostgreSQL), sistemele de operare (Microsoft Windows Server, Linux, virtualizare, securitate) hardware calculatoare (servere, statii de lucru, medii de stocare, RAID, retele de calculatoare (Ethernet, LAN, Wan, TCP/IP)

Cunostinte despre modelare, simulare si acordare modele matematice cu aplicabilitate in procese industriale

– Abilitati de comunicare si prezentare- scris si vorbit (fluenta, exprimare clara si concisa)

– Abilitati de rezolvare a problemelor, implicare si dorinta de dezvoltare personala, capacitatea de a lucra

Descrierea postului:

 – Analiza cerintelor de la clienti, proiectarea, programarea, testarea, implementarea, intretinerea si depanarea de aplicatii software utilizand diferite tehnologii si limbaje de programare, ep tot ciclul de viata a acestora

– Analiza functionalitatii aplicatiilor software, analiza codului sursa si revizuirea aplicatiilor software

– Analiza riscurilor, analiza robustetii si fiabilitatii aplicatiilor

– Modelarea si simularea software, optimizarea functionarii modelelor matematice

– Intocmirea si tinerea la zi a documentatiilor referitoare la sisteme software

– Proiectarea si dezvoltarea de interfete software intre diferite sisteme

– Identificarea si evaluarea de tehnologii software noi, in vederea implementarii

– Participarea la realizarea de specificatii tehnice, dezvoltarea si preluarea controlului asupra codului sursa realizat de terti

– Implementarea politicilor de securitate pentru sistemen, utilizatori si date

– Asigurarea suportului tehnic 24/24 pentru situatii critice.

1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 29.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente: 

 • Dosar cu sina;
 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii, copii certificate calificare
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
 • Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic – Gestiune Personal sau in copii legalizate.

   Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

   2. Proba scrisa de specialitate – test grila – 01.10.2020, ora 09:30.

    Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

   3. Proba practica – 01.10.2020, incepand cu ora 11:00.

       Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de ANALIST in cadrul DEPARTAMENTULUI IT & C2 posturi

 1. Sisteme de operare Windows, Linux- Internet
 2. Baze de date- Internet
 3. Limbaje programare/dezvoltarea de aplicatii software (NET, PHP, JAVA)- Internet
 4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

Capitolul II – Domeniu de aplicare

Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

Articolul precedentAtenție, pietoni! Traversați strada doar prin locuri special amenajate!
Articolul următorO lumânare aprinsă și nesupravegheată putea produce o tragedie!