Acasă Afaceri Până pe 20 iulie APIA primește cererile de accesare a schemei de...

Până pe 20 iulie APIA primește cererile de accesare a schemei de ajutor de minimis pentru producția de legume

128
0

Comunicat de presă       

     Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate, până cel târziu la data de 20 iulie inclusiv.

     Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României si poate fi accesată pentru următoarele categorii de legume: Ardei gras și/sau ardei lung; Castraveți; Tomate; Vinete.

     Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150.000.000 lei, echivalentul a maximum 30.785.000 euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.

     Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se acordă în lei, beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafață de 1000 mp.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

     Pentru înscrierea în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate, fermierii trebuie să fie înregistrați în registrul unic de identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 651/2021; să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete; să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de Oficiul fitosanitar județean; să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

     În vederea efectuării controlului la fața locului, beneficiarii vor transmite la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu 10 zile înainte de recoltarea producției, o notificare scrisă.

Verificările la fața locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanți ai APIA și DAJ în termen de 7 zile de la notificare – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.

     După efectuarea verificărilor în teren, urmare a notificării, fermierii au obligaţia să depună la centrele județene/locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de Oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,

     Valorificarea producției se realizează în perioada 02 noiembrie-02 decembrie 2021.

Dovada valorificării producției de legume în spații protejate o constituie bonul fiscal/ factura / fila din carnetul de comercializare.

     Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Dâmbovița a identificat peste 900 de fermieri care au declarat în cererile unice de plată suprafețe cultivate cu legume în spații protejate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Corina  Gârleanu

Foto: www.pixabay.com

Articolul precedentFără alcool şi droguri la volan, acțiune a polițiștilor de la rutieră
Articolul următorVizită de lucru a președintelui CJD, Corneliu Ștefan, la șantierele din 6 comune dâmbovițene