Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Niculești – 3,28 cazuri, Gura Șuții – 1,53 cazuri, Vișina – 2,27...

Niculești – 3,28 cazuri, Gura Șuții – 1,53 cazuri, Vișina – 2,27 cazuri, Malu cu Flori – 1,82 cazuri/1000 locuitori

122
0

HOTĂRÂREA nr. 87/10.11.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile art. 12 din Anexa 3 ale H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 11700/10.11.2020, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 87, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 10 noiembrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depășirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Niculești (3,28 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 va aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile, prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Gura Șuții (1,53 cazuri/1000 locuitori) precum și menținerea depășirii limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Vișina (2,27 cazuri/1000 locuitori) și în comuna Malu cu Flori (1,82 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile, prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020, cu modificările și completările ulterioare;

Art.5. Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 11-24 noiembrie a.c, inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, și 3;

         Art.6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Niculești, Vișina, Malu cu Flori, Gura Șuții.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

Articolul precedentSC COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA SA – anunțuri privind adoptarea planului fără evaluare de mediu
Articolul următor11 noiembrie – Ziua veteranilor din teatrele de operații. Mesajul ministrului Apărării Naționale, general (r) Nicolae Ionel Ciucă