Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Moțăieni, 3,03 cazuri, Bucșani, 2,09 cazuri, Conțești, 1,82 cazuri, Gura Foii, 1,81...

Moțăieni, 3,03 cazuri, Bucșani, 2,09 cazuri, Conțești, 1,82 cazuri, Gura Foii, 1,81 cazuri, Lungulețu, 1,68 cazuri, Dragodana, 1,63 cazuri, Comișani, 1,55 cazuri/1000 locuitori

120
0

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 140/07.01.2021

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile art. 15 din Anexa 3 a H.G. nr.1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 213 /07.01.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 140, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 7 ianuarie 2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depăşirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Moțăieni (3,03 cazuri/1000 locuitori).

Art.2. Unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 va aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 1065/11.12.2020.

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Bucșani (2,09 cazuri/1000 locuitori), Conțești (1,82 cazuri/1000 locuitori), Gura Foii  (1,81 cazuri/1000 locuitori), Lungulețu (1,68 cazuri/1000 locuitori), Dragodana (1,63 cazuri/1000 locuitori), Comișani (1,55 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 1065/11.12.2020;

Art.5.  Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 08.01.2021, în unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 3;

 Art.6.  Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Moțăieni, Bucșani, Conțești, Gura Foii, Lungulețu, Dragodana, Comișani

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

Articolul precedent310 vaccinări anti-covid-19 au fost realizate ieri în Dâmbovița
Articolul următorFederația SANITAS sancționează Guvernul Câțu pentru O.U.G. nr. 226/2020 și demarează acțiunile revendicative!