Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Majoritatea unităților școlare din județ vor fi de săptămâna viitoare în scenariul...

Majoritatea unităților școlare din județ vor fi de săptămâna viitoare în scenariul 1! Numai 31 vor fi în scenariul 2!

125
0

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 125/21.05.2021

privind aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ din judeţul Dâmboviţa, începând cu data de 24.05.2021

Având în vedere:

–  prevederile H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art 2-5 din Ordinul comun nr. 3.235/93/2021 al ministrului educației  și ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 1 din Ordinul comun nr. 874/81/2020 al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare;

– adresa nr.  5.148/21.05.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 5.184/21.05.2021;

– adresa  nr. 11.624/21.05.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 5.185/21.05.2021.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 125 comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 21 mai 2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Începând cu data de 24.05.2021 se aprobă ca unitățile de învățământ prevăzute în Anexa nr. 1 să funcționeze în scenariul 1.

Art. 2. Începând cu data de 24.05.2021 se aprobă ca unitățile de învățământ prevăzute în Anexa nr. 2 să funcționeze în scenariul 2.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi revizuită în condiţiile art. 2 alin. (3)  din Ordinul comun nr. 3.235/93/2021 al ministrului educației și ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pe o rază de 50m în jurul unităților de învățământ, pentru persoanele care staționează în acest perimetru.

Art. 5. Hotărârea C.J.S.U. nr. 122/14.05.2021, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi  primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

                                                                  Anexa 1 la Hotărârea nr.  125/21.05.2021

Nr. crt.Denumire PJDenumire unitate de învățământ arondatăScenariul

1ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEADȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEAD1
2ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEADGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BEZDEAD1
3ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEADGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BEZDEAD1
4ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEADGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂGURA BEZDEAD1
5ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI1
6ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BILCIUREȘTI1
7ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELEȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE1
8ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BREZOAELE1
9ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELEȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAELE1
10ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BREZOAIA1
11ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 CĂMĂRAȘU BREZOAIA1
12ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENIȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI1
13ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUCIUMENI1
14ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA LEURZII BUCIUMENI1
15ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANI1
16ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUCȘANI1
17ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HĂBENI BUCȘANI1
18ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANIȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂBENI BUCȘANI1
19ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACOVIȚA BUCȘANI1
20ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANUȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANU1
21ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUTIMANU1
22ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 STERIANU BUTIMANU1
23ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIAȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIA1
24ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂPȘUNA COBIA1
25ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHERGHIȚEȘTI COBIA1
26ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIAȘCOALA PRIMARĂ GHERGHIȚEȘTI COBIA1
27ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MISLEA COBIA1
28ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI1
29ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CIOCĂNEȘTI1
30ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI1
31ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORBII MARI1
32ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU CORBII MARI1
33ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIȘCOALA PRIMARĂ SATU NOU CORBII MARI1
34ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 UNGURENI CORBII MARI1
35ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 UNGURENI CORBII MARI1
36ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UNGURENI CORBII MARI1
37ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VADU STANCHII CORBII MARI1
38ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARIȘCOALA PRIMARĂ VADU STANCHII CORBII MARI1
39ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELUȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELU1
40ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ALUNIȘU CORNĂȚELU1
41ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOLOVANI CORNĂȚELU1
42ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELUȘCOALA PRIMARĂ BOLOVANI CORNĂȚELU1
43ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORNĂȚELU1
44ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALEȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALE1
45ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 COSTEȘTII DIN VALE1
46ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 MERIȘU COSTEȘTII DIN VALE1
47ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALEȘCOALA PRIMARĂ MERIȘU COSTEȘTI VALE1
48ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRUNȚIȘU COSTEȘTI VALE1
49ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALEȘCOALA PRIMARĂ MĂRUNȚIȘU COSTEȘTI VALE1
50ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRA1
51ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DOBRA1
52ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRCEȘTI DOBRA1
53ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN RUSU” MĂRCEȘTI DOBRA1
54LICEUL TEHNOLOGIC COJASCALICEUL TEHNOLOGIC COJASCA1
55LICEUL TEHNOLOGIC COJASCAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COJASCA1
56LICEUL TEHNOLOGIC COJASCAȘCOALA GIMNAZIALĂ COJASCA1
57LICEUL TEHNOLOGIC COJASCAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNELE COJASCA1
58LICEUL TEHNOLOGIC COJASCAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZU COJASCA1
59LICEUL TEHNOLOGIC COJASCAȘCOALA PRIMARĂ IAZU COJASCA1
60GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI1
61LICEUL ”AUREL RAINU” FIENILICEUL ”AUREL RAINU” FIENI1
62ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI1
63ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTAȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTA1
64ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BECHENEȘTI FINTA1
65ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FINTA1
66ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHEBOAIA FINTA1
67ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTAȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEBOAIA FINTA1
68CLUBUL COPIILOR GĂEȘTICLUBUL COPIILOR GĂEȘTI1
69COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTICOLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI1
70GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEȘTIGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEȘTI1
71GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”PITICOT” GĂEȘTI1
72LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTILICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI1
73LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTILICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI1
74ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTI1
75ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GĂEȘTI1
76ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 GĂEȘTI1
77ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GĂEȘTI1
78ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU” GĂEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU” GĂEȘTI1
79ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARIȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARI1
80ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂCENI CORBII MARI1
81ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 GROZĂVEȘTI CORBII MARI1
82ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GROZĂVEȘTI CORBII MARI1
83ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARIȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GROZĂVEȘTI CORBII MARI1
84ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PETREȘTI CORBII MARI1
85ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARIȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI CORBII MARI1
86ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚIIȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚII1
87ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA ȘUȚII1
88ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SPERIEȚENI GURA ȘUȚII1
89ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚIIȘCOALA GIMNAZIALĂ SPERIEȚENI GURA ȘUȚII1
90ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALEȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE1
91ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE1
92ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALEȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE1
93ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL I. L. CARAGIALE1
94ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALEȘCOALĂ PRIMARĂ NR.2 I. L. CARAGIALE1
95ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIJA I. L. CARAGIALE1
96ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚUȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚU1
97ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 LUNGULEȚU1
98ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 LUNGULEȚU1
99ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚUȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUNGULEȚU1
100ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SERDANU LUNGULEȚU1
101ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚUȘCOALA GIMNAZIALĂ SERDANU LUNGULEȚU1
102ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORIȘCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORI1
103ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MALU CU FLORI1
104ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI1
105ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRĂGĂEȘTI PĂMÂNTENI MĂNEȘTI1
106ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂEȘTI PĂMÂNTENI MĂNEȘTI1
107ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI MĂNEȘTI1
108ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI MĂNEȘTI1
109ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂNEȘTI1
110ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU1
111ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CREȚULEȘTI MĂTĂSARU1
112ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂTĂSARU1
113ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POROINICA MĂTĂSARU1
114ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUȘCOALA GIMNAZIALĂ POROINICA MĂTĂSARU1
115ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PUȚU CU SALCIE MĂTĂSARU1
116ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TEȚCOIU MĂTĂSARU1
117ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARUȘCOALA PRIMARĂ TEȚCOIU MĂTĂSARU1
118ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANIȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI1
119ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COJOCARU MOGOȘANI1
120ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MERII MOGOȘANI1
121ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOGOȘANI1
122ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ZĂVOIU MOGOȘANI1
123COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENICOLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI1
124GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MORENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MORENI1
125LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENILICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI1
126ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI1
127ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 MORENI1
128ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SCHELA MARE MORENI1
129ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TISA MORENI1
130ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MORENI1
131ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI1
132ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MORENI1
133ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 MORENI1
134ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI1
135ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENI1
136ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GLOD MOROENI1
137ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENIȘCOALA GIMNAZIALĂ GLOD MOROENI1
138ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOROENI1
139ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI1
140ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MORTENI1
141ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 FLORICA MORTENI1
142LICEUL TEHNOLOGIC NUCETLICEUL TEHNOLOGIC NUCET1
143ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCETȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET1
144ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCETGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CAZACI NUCET1
145ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCETȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET1
146ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCETGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ILFOVENI NUCET1
147ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCETȘCOALA PRIMARĂ ILFOVENI NUCET1
148ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCETGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NUCET1
149ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚAȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA1
150ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OCNIȚA1
151ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 FUNDU OCNEI OCNIȚA1
152ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI1
153ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CROVU ODOBEȘTI1
154ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ CROVU ODOBEȘTI1
155ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIULEȘTI ODOBEȘTI1
156ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIȘCOALA PRIMARĂ MIULEȘTI ODOBEȘTI1
157ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ODOBEȘTI1
158ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CĂMINE ODOBEȘTI1
159ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ZIDURILE ODOBEȘTI1
160ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILEȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE1
161ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂDULEȘTI CRÂNGURILE1
162ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILEȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEȘTI CRÂNGURILE1
163ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE1
164ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VOIA CRÂNGURILE1
165ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILEȘCOALA PRIMARĂ VOIA CRÂNGURILE1
166ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARIȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARI1
167ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PERȘINARI1
168ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI1
169ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHERGHEȘTI PETREȘTI1
170ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGHEȘTI PETREȘTI1
171ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GRECI PETREȘTI1
172ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 IONEȘTI PETREȘTI1
173ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 IONEȘTI LÂNĂRIE PETREȘTI1
174ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PETREȘTI1
175ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROȘIȚAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROȘIȚA1
176ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROȘIȚAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DEALU FRUMOS PIETROȘIȚA1
177ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROȘIȚAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PIETROȘIȚA1
178ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANA1
179ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 POIANA1
180ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 POIANA1
181ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANAȘCOALA PRIMARĂ NR.2 POIANA1
182ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGIȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI1
183ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PITARU POTLOGI1
184ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGIȘCOALA GIMNAZIALĂ PITARU POTLOGI1
185ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”UNIVERS” POTLOGI1
186ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VLĂSCENI POTLOGI1
187ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGIȘCOALA PRIMARĂ VLĂSCENI POTLOGI1
188ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTI1
189ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BROȘTENI PRODULEȘTI1
190ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COSTEȘTII DIN DEAL PRODULEȘTI1
191ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PRODULEȘTI1
192ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIUȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU1
193ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACIU1
194ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SILIȘTEA RACIU1
195ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIUȘCOALA PRIMARĂ SILIȘTEA RACIU1
196ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘUȚA SEACĂ RACIU1
197ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIUȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUȚA SEACĂ RACIU1
198LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARILICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI1
199LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COLACU RĂCARI1
200LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIȘCOALA GIMNAZIALĂ COLACU RĂCARI1
201LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GHERGANI RĂCARI1
202LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGANI RĂCARI1
203LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHIMPAȚI RĂCARI1
204LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MAVRODIN RĂCARI1
205LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂCARI1
206LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCARI1
207LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂBIEȘTI RĂCARI1
208ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚIȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚI1
209ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRĂGHINEASCA RĂSCĂEȚI1
210ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂSCĂEȚI1
211ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGIȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGI1
212ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ROMÂNEȘTI POTLOGI1
213ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARUȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARU1
214ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FIERBINȚI ȘELARU1
215ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARUȘCOALA GIMNAZIALĂ FIERBINȚI ȘELARU1
216ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GLOGOVEANU ȘELARU1
217ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘELARU1
218ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGA1
219ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ȘOTÂNGA1
220ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ȘOTÂNGA1
221ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ȘOTÂNGA1
222ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TEIȘ ȘOTÂNGA1
223ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TEIUL DOAMNEI” TEIȘ ȘOTÂNGA1
224ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANIȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI1
225ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂPRIORU TĂTĂRANI1
226ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANIȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPRIORU TĂTĂRANI1
227ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHEBOIENI TĂTĂRANI1
228ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PRIBOIU TĂTĂRANI1
229ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TĂTĂRANI1
230ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTI1
231ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUDEȘTI1
232ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIȘCOALA PRIMARĂ LUDEȘTI1
233ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POTOCELU LUDEȘTI1
234ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIȘCOALA PRIMARĂ POTOCELU LUDEȘTI1
235ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SCHEIU DE JOS LUDEȘTI1
236ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHEIU DE JOS LUDEȘTI1
237ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SCHEIU DE SUS LUDEȘTI1
238ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIȘCOALA PRIMARĂ SCHEIU DE SUS LUDEȘTI1
239ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELEȘTI LUDEȘTI1
240LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITULICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU1
241LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITULICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU1
242ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRGȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG1
243ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FUSEA TITU1
244ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HAGIOAICA TITU1
245ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPU TITU1
246ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 TITU TIRG1
247ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITUȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU1
248ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂLCUȚA TITU1
249ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TITU GARĂ1
250ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITUGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TITU1
251ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTI1
252ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CROITORI ULIEȘTI1
253ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ CROITORI ULIEȘTI1
254ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HANU LUI PALĂ ULIEȘTI1
255ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL JUGURENI ULIEȘTI1
256ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ JUGURENI ULIEȘTI1
257ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MÂNĂSTIOARA ULIEȘTI1
258ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL STAVROPOLIA ULIEȘTI1
259ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ULIEȘTI1
260ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMIȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMI1
261ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ULMI1
262ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VIIȘOARA ULMI1
263ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONSTANTINESCU” VIIȘOARA ULMI1
264LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINALICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA1
265LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BROȘTENI VIȘINA1
266LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IZVORU VIȘINA1
267LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OBORANI VIȘINA1
268LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VIȘINA1
269LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINAȘCOALA PRIMARĂ NR.1 OBORANI VIȘINA1
270ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI1
271ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL URZICEANCA CIOCĂNEȘTI1
272ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICEANCA CIOCĂNEȘTI1
273ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI1
274LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTILICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI1
275LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GEMENEA BRĂTULEȘTI VOINEȘTI1
276LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENEA BRĂTULEȘTI VOINEȘTI1
277LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE VOINEȘTI1
278LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIȘCOALA PRIMARĂ IZVOARELE VOINEȘTI1
279LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MANGA VOINEȘTI1
280LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ONCEȘTI VOINEȘTI1
281LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SUDULENI VOINEȘTI1
282LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI VOINEȘTI1
283LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VOINEȘTI1
284LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI1
285ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA BĂIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA BĂI1
286ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA BĂIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”PARADISUL COPIILOR” VULCANA DE SUS VULCANA BĂI1
287ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA BĂIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VLAD ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS VULCANA BĂI1
288ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA BĂIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”ALBĂ CA ZĂPADA” VULCANA BĂI1
289ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELEȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE1
290ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA VULCANEI VULCANA PANDELE1
291ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VULCANA PANDELE1
292GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLENI1
293LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENILICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI1
294ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTI1
295ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRĂNEȘTI1
296ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOIIȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII1
297ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUMBUIA GURA FOII1
298ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA FOII1
299ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEIȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI1
300ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ADÂNCA GURA OCNIȚEI1
301ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEIȘCOALA GIMNAZIALĂ ADÂNCA GURA OCNIȚEI1
302ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CAPU PLAIULUI GURA OCNIȚEI1
303ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA OCNIȚEI1
304ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂCUENI GURA OCNIȚEI1
305ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEIȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCUENI GURA OCNIȚEI1
306ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI1
307ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CIOCĂNARI NICULEȘTI1
308ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNARI NICULEȘTI1
309ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOVILA NICULEȘTI1
310ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIȘCOALA PRIMARĂ NR.4 MOVILA NICULEȘTI1
311ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 NICULEȘTI1
312ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NICULEȘTI1
313ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTIȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NICULEȘTI1
314ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENI1
315ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PUCHENI1
316ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS1
317ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 RÂU ALB DE JOS1
318ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCUȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCU1
319ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂDENI RUNCU1
320ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BREBU RUNCU1
321ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RUNCU1
322LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTILICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI1
323ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI1
324ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ȚEPEȘ VODĂ BÂLDANA TĂRTĂȘEȘTI1
325ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂLDANA TĂRTĂȘEȘTI1
326ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GULIA TĂRTĂȘEȘTI1
327ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTIȘCOALA PRIMARĂ GULIA TĂRTĂȘEȘTI1
328ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TĂRTĂȘEȘTI1
329PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTECLUBUL COPIILOR MORENI1
330PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTECLUBUL COPIILOR TITU1
331ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MAREȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE1
332ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MAREGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA CASELOR VALEA MARE1
333ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MAREGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA MARE1
334ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTI1
335ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRĂTEȘTII DE JOS VĂCĂREȘTI1
336ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUNGETU VĂCĂREȘTI1
337ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ BUNGETU VĂCĂREȘTI1
338ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VĂCĂREȘTI1
339ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURIȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI1
340ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘUVIȚA VÂRFURI1
341ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ULMETU VÂRFURI1
342ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI1
343ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRBULEȚU1
344ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRBULEȚU1
345ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CETĂȚUIA BĂRBULEȚU1
346ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GURA BĂRBULEȚULUI1
347ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI1
348ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GLODENI1
349ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LACULEȚE GLODENI1
350ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENIȘCOALA PRIMARĂ LĂCULEȚE GLODENI1
351ȘCOALA PRIMARĂ MOȚĂIENIȘCOALA PRIMARĂ MOȚĂIENI1
352ȘCOALA PRIMARĂ MOȚĂIENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOȚĂIENI1
353ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENI1
354ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VLĂDENI1
355ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASAȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA1
356ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MUGURI DE ANIN” ANINOASA1
357ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂTENI ANINOASA1
358ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIȘTEAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIȘTEA1
359ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIȘTEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRANIȘTEA1
360ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIȘTEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DÂMBOVICIOARA BRANIȘTEA1
361ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANIȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI1
362ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COMIȘANI1
363ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LAZURI COMIȘANI1
364ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANIȘCOALA GIMNAZIALĂ LAZURI COMIȘANI1
365ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTI1
366ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLTENI CONȚEȘTI1
367ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLTENI CONȚEȘTI1
368ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOTENI CONȚEȘTI1
369ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CONȚEȘTI1
370ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI1
371ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUJOREANCA CORNEȘTI1
372ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂTUNU CORNEȘTI1
373ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTUNU CORNEȘTI1
374ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORNEȘTI1
375ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FRASINU CORNEȘTI1
376ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ FRASINU CORNEȘTI1
377ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IBRIANU CORNEȘTI1
378ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POSTÂRNACU CORNEȘTI1
379ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI CORNEȘTI1
380ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI1
381ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DECINDENI DRAGOMIREȘTI1
382ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ DECINDENI DRAGOMIREȘTI1
383ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAGOMIREȘTI1
384ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂRVULEȘTI DRAGOMIREȘTI1
385ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNCACIOV DRAGOMIREȘTI1
386ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCACIOV DRAGOMIREȘTI1
387ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI DRAGOMIREȘTI1
388ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI DRAGOMIREȘTI1
389ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARAȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARA1
390ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHINEȘTI SĂLCIOARA1
391ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA1
392ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARAȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA1
393ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PODU RIZII SĂLCIOARA1
394ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARAȘCOALA PRIMARĂ PODU RIZII SĂLCIOARA1
395ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS1
396ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COLIBAȘI IEDERA1
397ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IEDERA DE JOS1
398ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IEDERA DE SUS1
399ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOSȘCOALA PRIMARĂ IEDERA DE SUS1
400ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARIȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI1
401ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PIETRARI1
402ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA PIETRARI1
403CLUBUL COPIILOR ”NICOLAE MATEESCU” PUCIOASACLUBUL COPIILOR ”NICOLAE MATEESCU” PUCIOASA1
404COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASACOLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA1
405GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PUCIOASAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PUCIOASA1
406GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PUCIOASAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 ”PARADISUL PITICILOR” PUCIOASA1
407GRĂDINIȚA ”PRICHINDEL” PUCIOASAGRĂDINIȚA ”PRICHINDEL” PUCIOASA1
408GRĂDINIȚA ”PRICHINDEL” PUCIOASAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” PUCIOASA1
409LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASALICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA1
410LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 DIACONEȘTI PUCIOASA1
411LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 ”ELENA MILLS CONSTANTINESCU” ȘERBĂNEȘTI PUCIOASA1
412ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA1
413ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA1
414ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVADȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD1
415ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVADGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOTA RĂZVAD1
416ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVADGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 RĂZVAD1
417ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVADGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD1
418ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVADȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD1
419GRĂDINIȚA ”MODEL” VALEA VOIEVOZILOR RĂZVADGRĂDINIȚA ”MODEL” VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD1
420CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTECLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE1
421COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTECOLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE1
422COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTECOLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE1
423COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTECOLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE1
424COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTECOLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE1
425GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” TÂRGOVIȘTE1
426GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIȘTE1
427GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE1
428GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIȘTE1
429GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.11 PRISEACA TÂRGOVIȘTE1
430GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIȘTE1
431GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIȘTE1
432GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 TÂRGOVIȘTE1
433GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIȘTE1
434GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTE1
435GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 TÂRGOVIȘTE1
436GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 TÂRGOVIȘTE1
437GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIȘTE1
438GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”CARMEN SYLVA” TÂRGOVIȘTE1
439GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIȘTE1
440GRĂDINIȚA ”DOROTHY” TÂRGOVIȘTEGRĂDINIȚA ”DOROTHY” TÂRGOVIȘTE1
441LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTELICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE1
442LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTELICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE1
443LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTELICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE1
444LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTELICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE1
445LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTELICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE1
446LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTELICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE1
447LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTELICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE1
448LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTELICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE1
449PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTEPALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTE1
450SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTESEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE1
451ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE1
452ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE1
453ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE1
454ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE1
455ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTE1
456ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” TÂRGOVIȘTE1
457ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIȘTE1
458ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE ALEXANDRESCU” TÂRGOVIȘTE1
459ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE1
460ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE1
461ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIȘTEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIȘTE1
462ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIȘTEȘCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIȘTE1
463ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA” TÂRGOVIȘTEȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA” TÂRGOVIȘTE1
464ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÂRGOVIȘTEȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÂRGOVIȘTE1
465ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ1
466ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘTUBEIE VALEA LUNGĂ1
467ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HARALAMBIE” GORGOTA VALEA LUNGĂ1
468ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OGREA VALEA LUNGĂ1
469ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRICOV VALEA LUNGĂ1
470ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA MARE VALEA LUNGĂ1
471ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚAȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚA1
472ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MESTEACĂN VĂLENI DÂMBOVIȚA1
473ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚAȘCOALA PRIMARĂ MESTEACĂN VĂLENI DÂMBOVIȚA1
474ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VĂLENI DÂMBOVIȚA1

Anexa 2 la Hotărârea nr. 125/21.05.2021

Nr. crt.Denumire PJDenumire unitate de învățământ arondatăScenariul

1ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI2
2ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DĂRMĂNEȘTI2
3ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRGINENII DE SUS DĂRMĂNEȘTI2
4ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGINENII DE SUS DĂRMĂNEȘTI2
5ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTI2
6ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUTOIU DE JOS HULUBEȘTI2
7ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUTOIU DE SUS HULUBEȘTI2
8ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HULUBEȘTI2
9ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂGURA HULUBEȘTI2
10ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENIȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI2
11ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUCIENI2
12ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA2
13ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BURDUCA DRAGODANA2
14ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAGODANA2
15ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANAȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGODANA2
16ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PICIOR DE MUNTE PĂUNEI DRAGODANA2
17ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂ2
18ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SLOBOZIA MOARĂ2
19ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTI2
20ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VIȘINEȘTI2
21ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEȘTI-VALEȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEȘTI-VALE2
22ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEȘTI-VALEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CÂNDEȘTI VALE2
23ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTI2
24ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 DOICEȘTI2
25ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DOICEȘTI2
26ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 DOICEȘTI2
27ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIAȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA2
28ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CREVEDIA2
29ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DÂRZA CREVEDIA2
30ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIAȘCOALA GIMNAZIALĂ DÂRZA CREVEDIA2
31ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SAMURCAȘI CREVEDIA2
Articolul precedent10 noi cazuri de coronavirus confirmate azi în Dâmbovița
Articolul următorPeste 95% dintre elevii dâmbovițeni vor fi prezenți fizic la școală de luni, 24 mai!