Acasă Consiliul Local Municipal Târgoviște La trei zile după alegerile locale de duminică, bugetul Primăriei Târgoviște a...

La trei zile după alegerile locale de duminică, bugetul Primăriei Târgoviște a fost din nou rectificat de vechiul CLM!

159
0

 La trei zile după alegerile locale de duminică, bugetul Primăriei Târgoviște a fost din nou rectificat de vechiul Consiliu Local Municipal Târgoviște, ce fusese convocat în ședință ordinară încă de săptămâna trecută de către primarul Cristian Daniel Stan, între timp reconfirmat în funcție pentru următorii patru ani. Toate punctele de pe Ordinea de zi propusă de edil au fost aprobate ieri, în ședința desfășurată online de către consilierii municipali din care doar o parte se mai regăsesc în noua componență.

Așa cum v-am obișnuit, ziarul dâmbovițean exclusiv online www.sebitoriale.ro este singurul ziar local ce vă ține la curent cu activitatea CLM Târgoviște și CJD, publicând rezultatul ședințelor ordinare și extraordinare din ultimele luni. Așadar, vă prezentăm mai jos ordinea de zi a ședinței de ieri, ultima în vechea componență, urmând să revenim cu detalii despre activitatea Primăriei Târgoviște, a Consiliului Local Municipal Târgoviște și a Direcțiilor subordonate:

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 30 septembrie 2020

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 172/30.07.2020 privind aprobarea costului mediu de întreținere și a metodologiei de organizare și funcționare a Compartimentului Educație timpurie din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul Școlar 2020-2021.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 79/31.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI STRADALE DIN MUNICIPIUL TARGOVIȘTE, JUDETUL DÂMBOVIȚA, STR. MAIOR EUGEN BREZIȘEANU, STR. CALEA CÂMPULUNG, STR. ANA IPĂTESCU. STR. LOCOTENENT PÂRVAN POPESCU, STR. MIHAI EMINESCU, STR. BĂRĂȚIEI, STR. ILFOVULUI, STR. COSTACHE OLĂREANU ȘI STR. PORUMBEILOR”.

3. Proiect de hotărâre privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale ”Matei Basarab” din Târgoviște in vederea realizării obiectivului:

„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MATEI BASARAB DIN TÎRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA”.

4. Proiect de hotărîre pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „ ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ”TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ÎMBUNĂTĂȚlREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” – în confomitate cu ultima formä a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare selecție.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri  cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște.

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „REALIZAREA EXTINDEREA SISTEMELOR DE CANALIZARE PE STRĂZILE BRAȘOVULUI, VALUL CETĂȚII, LOCOTENENT VIOREL MĂRCEANU, SOARELUI, NICOLAE BĂLCESCU DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”

12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil – împrejmuire, situat în strada Moldovei nr. 5.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuinte ANL cätre actualii chiriași.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, cätre actualii chiriași.

Articolul precedent59 cazuri noi de coronavirus și 168 de persoane în izolare instituționalizată în Dâmbovița
Articolul următorNoaptea trecută a ars o miriște dintre Vlădeni și Coada Izvorului