Acasă Consiliul Județean Dâmbovița În ultimele zile de mandat, majoritatea din CJD a adoptat… ”Strategia de...

În ultimele zile de mandat, majoritatea din CJD a adoptat… ”Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa pentru perioada 2021 – 2027”!

43
0

Joi, 24 septembrie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a întrunit, începând cu ora 14.00,  în „Sala Unirii” a sediului administrativ, în ședinţă ordinară, având pe ordinea de zi 19 proiecte  de hotărâre. Toate proiectele de hotărâre au fost votate de către toți consilierii județeni, cu excepția punctelor 5 și 11, la care consilierii PNL s-au opus , majoritatea PSD trecând însă și aceste proiecte. Astfel, actualul Consiliu Judeţean Dâmboviţa, care își va termina mandatul în câteva zile, a adoptat un proiect de ”Strategie de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa pentru perioada 2021 – 2027”, de care este greu de crezut că viitorul Consiliu va ține cont.

Așa cum v-am obișnuit, suntem singurul ziar dâmbovițean care vă informează cu privire la hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, la fel cum am făcut-o și în cazul celor adoptate de Consiliul Local Municipal Târgoviște, așa că vă prezentăm mai jos lista hotărârilor adoptate la final de mandat de actualul Consiliu Judeţean Dâmboviţa.

Nu uitați, mâine este ziua alegerilor locale, ziua în care puteți să mergeți la secția de votare de care aparțineți și să vă exprimați votul, așa cum considerați dumneavoastră de cuviință!

Proiectele de hotărâre adoptate în ședința ordinară a Consiliul Judeţean Dâmboviţa de joi, 24 septembrie 2020:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.12/29.01.2020 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția de dotări necesare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni culturale ce urmează să fie realizate în anul 2020, al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 34/21.02.2020 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de mijloace fixe în anul 2020, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de active fixe necesare desfășurării actului medical la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte în anul 2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa pentru perioada 2021 – 2027.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 51/21.02.2020 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitățile administrativ teritoriale, comunele Aninoasa, Băleni, Bilciurești, Corbii Mari, Ciocănești, Doicești, Vișina și orașele Fieni, Răcari, Titu prin consiliile locale Aninoasa, Băleni, Bilciurești, Corbii Mari, Ciocănești, Doicești, Vișina, Fieni, Răcari, Titu, pentru realizarea documentaţiilor urbanistice „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT”.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a cheltuielilor de cofinanțare, în anul 2020, pentru unele obiective incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de infrastructură rutieră „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad, județul Dâmbovița” derulat în asociere cu unitatea administrativ-teritorială Răzvad.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în lista de investiţii a unor obiective de infrastructură.

10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a bunului imobil – ruine Foișor Brâncovenesc din cadrul Complexului Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Dâmbovița cu nr. 159/30.07.2019 și nr. 251/16.10.2019 privind aprobarea majorării capitalului social şi mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru majorarea capitalului social al S.C. Parc Industrial Priboiu S.A.

12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 138/30.06.2020 privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie în favoarea ELLOCEN RESOURCES S.R.L. şi mandatarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. în vederea constituirii dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 1000 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

13 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 74/24.04.2019 privind asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu comuna Crângurile prin Consiliul Local Crângurile, în vederea cofinanțării în parteneriat a activității Centrului de îngrijire pentru persoane de vârsta a III-a.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 352/12.12.2017 privind aprobarea concesionării gestiunii indirecte a activităților de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Dâmboviţa către S.C. CARPATMONTANA SERV S.A., precum și transmiterea imobilului situat în comuna Moroeni, zona Hotel Peștera, punct Piciorul Babelor, aflat în domeniul privat al județului Dâmbovița, în administrarea Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Dâmboviţa.

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în comuna Moroeni, zona Hotel Peștera, punctul Piciorul Babelor, aflat în domeniul public al județului Dâmbovița, din administrarea Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului Peștera Ialomiței, aflat în domeniul public al județului Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în administrarea Complexului Național Muzeal Curtea Domnească.

17. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Dâmboviţa în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa.

18. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte.

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2020.