Acasă Instituția Prefectului județul Dâmbovița Glodeni, 4,3 cazuri, Pucheni, 3,52 cazuri, Conțești, 3,17 cazuri, Vulcana Pandele, 3,01...

Glodeni, 4,3 cazuri, Pucheni, 3,52 cazuri, Conțești, 3,17 cazuri, Vulcana Pandele, 3,01 cazuri/1000 locuitori

131
0

HOTĂRÂREA nr. 85/08.11.2020

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativteritoriale din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile art. 12 din Anexa 3 ale H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 11614/07.11.2020, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 85, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 08 noiembrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată depășirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Glodeni (4,3 cazuri/1000 locuitori), Pucheni (3,52 cazuri/1000 locuitori) Conțești (3,17 cazuri/1000 locuitori), Vulcana Pandele (3,01 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Se constată menținerea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Comișani (3,88 cazuri/1000 locuitori);

Art.3. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 și 2 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile, prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în comuna Crângurile (1,64 cazuri/1000 locuitori);

Art.5. Unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 4 va aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile, prevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020, cu modificările și completările ulterioare;

Art.6. Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 9-22 noiembrie a.c, inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1,2 și 4;

         Art.7. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Glodeni, Comișani, Pucheni, Conțești, Vulcana Pandele, Crângurile.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

N.r.: Fiți informați în permanență cu Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa citind ziarul dâmbovițean exclusiv online www.sebitoriale.ro sau accesând siteul oficial al Instituției Prefectului Județul Dâmbovița aici.

Articolul precedentSâmbătă, 7 noiembrie – 379 de amenzi pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală!
Articolul următorAu intrat în vigoare noile măsuri anti-epidemie: circulația interzisă noaptea, învățământul numai online!