Acasă Bacalaureat Elevii de clasa a 12-a nu mai dau ”competențele”

Elevii de clasa a 12-a nu mai dau ”competențele”

185
0

Conform unui comunicat postat pe siteul Ministerului Educației Naționale, în cadrul ședinței de Guvern de joi, 14 mai 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul educației, aplicabile începând cu intrarea în vigoare a prezentului act normativ. Aceste măsuri cuprind:

1. Transport gratuit pentru toți elevii din România

Conform ordonanței, operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel județean, sau chiar a retragerii licenței de traseu în cazul transportului interjudețean.

 2. Renunțarea la organizarea examenului pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2020.

Aceste probe vor fi echivalate/recunoscute conform unei metodologiei ce va fi elaborată de Ministerul Educației și Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Sunt incluse probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale.

3. Statul va asigura sprijin financiar și pentru unitățile de învățământ particular autorizate provizoriu

Statul asigură finanţarea de bază și pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, care studiază în unităţi de învăţământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării.

4. Modificări privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru definitivare în învățământ și pentru obținerea gradelor didactice

Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puțin două inspecții școlare, respectiv, o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

Articolul precedentContinuă lucrările la infrastructura rutieră din Dâmbovița
Articolul următor170 de persoane confirmate până acum cu COVID 19 în Dâmbovița