Acasă Consiliul Local Municipal Târgoviște Din 2021, taxele și impozitele locale vor fi indexate cu 3,8%

Din 2021, taxele și impozitele locale vor fi indexate cu 3,8%

275
0

Ieri, 28 mai 2020, s-a desfășurat, tot online, ca și precedentele, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște. Pe ordinea de zi s-au aflat 16 proiecte de Hotărâri, care, toate, au fost votate, majoritatea cu unanimitate de voturi. Aveți mai jos lista completă a celor 16 proiecte de hotărâre votate ieri. Vom reveni cu detalii despre noutățile ce au fost votate pentru târgovișteni.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții si a regulamentului de organizare funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistați sociali prin Cantina de Ajutor Social de pe raza Municipiului Târgoviște.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A.
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgoviște.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%.
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri-cheltuieli al Municipiului Târgoviște.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 321/29.07.2019 privind aprobarea cererii de finanțare a cheltuielilor aferente proiectului „AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE  ADIACENT PARCULUI CHINDIA”.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.35/25.02.2016 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin  Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”  S.A., a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.
 12. Proiect de hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare intersecție DJ 720E cu str. Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu”.
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire drumului DJ 720E, Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+4″, Str. Magrini, nr. 28, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar: Finteanu Răzvan Ionuț.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L
Articolul precedentCifre încurajatoare declarate de oficialități în Dâmbovița
Articolul următorÎntre 29 mai și 5 iunie ai ”Book Friday” pe www.polirom.ro