Acasă Sănătate De azi, 1 octombrie, a redevenit obligatoriu cardul de sănătate

De azi, 1 octombrie, a redevenit obligatoriu cardul de sănătate

61
0

Cardul de sănătate redevine obligatoriu începând cu 1 octombrie

            Având în vedere dispozițiile OUG nr.162/2020 pentru completarea OUG nr.70/2020 se vor aplica următoarele măsuri în domeniul sănătății, începând cu data de 1 octombrie 2020 până la data de 31 decembrie 2020, după cum urmează:

1. Serviciile medicale şi medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se suportă din bugetul FNUASS;

2. Consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. dar nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic.

            Consultațiile medicale la distanță acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru specialiățile clinice, inclusiv pentru specialiatatea medicină fizică și de reabilitare se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare prevăzute de lege.

           Pentru consultațiile acordate la cabinet, este obligatorie validarea serviciilor cu cardul de sănătate;

3 Medicii de familie pot prescrie pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricţionate din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Se prelungește până la data de 31 decembrie 2020 valabilitatea biletelor de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru biletele pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, valabilitatea biletelor pentru specialități paraclinice, valabilitatea recomandărilor pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și valabilitatea deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, al căror valabilitate expiră înainte de sfârșitul anului 2020;

DOCUMENTE CU TERMEN DE VALABILITATE PRELUNGIT

  1. biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
  2. biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
  3. recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive
  4. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

            Alte informații pot fi consultate în cadrul OUG nr.162/2020 pentru completarea OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri.

Director General,

Dr. Jr. Crăciun Cornel