Acasă Primăria Târgoviște Cei 481 de angajați ai DAS Târgoviște care ar trebui să primească...

Cei 481 de angajați ai DAS Târgoviște care ar trebui să primească stimulentul de risc mai au de așteptat

213
0

Pentru a lămuri mai multe aspecte legate de activitatea Primăriei Târgoviște din ultima perioadă în privința măsurilor de protecție împotriva epidemiei de coronavirus, întrunirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, precum și situația acordării unor categorii de angajați ai Direcției de Asistență Socială a stimulentului de risc pentru perioada stării de urgență, conform O.U.G. nr 43/2020, aspecte aduse la cunoștință de cititorii noștri, dar care au fost și sunt și în prezent subiect de discuții aprinse chiar și pe rețelele sociale, (mai ales acordarea stimulentului de risc!) am adresat o mulțime de întrebări desprinse din aceste discuții domnului primar al municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan. Redăm mai jos răspunsul detaliat primit astăzi, care pune capăt multor speculații din spațiul public. Referitor la fosta Secție de Boli Infecțioase din Târgoviște, dezafectată în prezent, despre care mulți târgovișteni credeau că aparține Primăriei, am primit între timp răspuns de la Consiliul Județean Dâmbovița, în a cărui proprietate este, și care ne-a precizat că are un proiect de reabilitare pentru aceasta.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște a fost convocat în data de 10 martie 2020 și în data de 14 aprilie 2020. Ședințele s-au desfășurat cu participarea tuturor membrilor (primar, viceprimari, secretar general, reprezentanți ai structurilor din cadrul primăriei, ai serviciilor publice  ai principalelor instituții din municipiu).

În cadrul ședințelor C.L.S.U. Târgoviște, s-au dispus măsuri pentru prevenirea  combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, respectiv:

1. Suspendarea activității din toate creșele de pe raza Municipiului Târgoviste începând din data de 11 martie 2020.

2. Suspendarea activității din Centrul de zi „Arlechino” din Municipiul Târgoviște începând din data de 11 martie 2020.

3. Suspendarea activității bazinului de înot din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație și a bazinului de înot ce funcționează în subordinea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște. Pe perioada de suspendare au fost efectuate activităti de dezinfectare și întreținere a celor două bazine, potrivit legislației specifice în vigoare.

4. Intensificarea măsurilor de dezinfectare a tuturor spațiilor obiectelor cu care intră în contact cu publicul, de către instituțiile publice, indiferent de modul de subordonare, operatorii economici, privați sau cu capital public, care în desfășurarea activității pe raza Municipiului Târgoviște au relații cu publicul.

5. Măsuri suplimentare de igienizare a tuturor spațiilor comune din condominiile pe care le administrează Asociațiile de proprietari.

6. Îndeplinirea cu strictețe de către operatorii de transport în comun precum și cei care desfășoară activitate de transport persoane în regim de taxi sau în regim rent-a-car, a următoarelor măsuri:

a) respectarea capacității maxime (câte scaune, atâtea persoane);

b) curățarea, spălarea dezinfecția zilnică a interiorului mijloacelor de transport persoane;

c) afișarea la loc vizibil în autogară, puncte de îmbarcare, mijloace de transport a regulilor de igienă pentru limitarea răspândirii COVID-19:

– evitarea utilizării mijloacelor de transport în comun dacă persoanele prezintă semne ale unei infecții respiratorii (febră, tuse, strănut);

– păstrarea distanței de cel putin 1 m față de o persoană care tușeste sau strănută;

– spălarea mâinilor imediat ce călătorul ajunge acasă (cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde);

– evitarea atingerii ochilor, nasului, gurii cu mâinile murdare, înainte de spălare pe mâini;

– acoperirea gurii și nasului cu șervetel de unică folosintă sau cu plica cotului când persoana tuseășe / strănută;

– purtarea măștii doar dacă călătorul prezintă semne ale unei infecții respiratorii.

d) igienizarea grupurilor sanitare din autogări prin curățare, spălare și dezinfectie, precum și dotarea acestora cu materiale pentru igiena individuală (săpun lichid antibacterian, hârtie igienică, servețele de unică utilizare, dezinfectant pentru mâini).

7. Distribuirea de fly-ere cu măsurile de igienă/securitate tuturor instituțiilor publice, agenților economici, asociațiilor de proprietari care aveau obligația să le afișeze la loc vizibil. Acțiunea s-a derulat prin intermediul agenților Poliției Locale Târgoviște, cu sprijinul personalului din cadrul Societății Municipal Security SA.

8. Asigurarea de către autoritatea locală a materialelor de protecție (2 măști și 2 perechi mănuși) pentru fiecare cetățean al Municipiului Târgoviște. Materialele de protecție au fost distribuite la domiciliul fiecărei familii prin Direcția de Asistență Socială.

În ceea ce privește situația clădirii în care a funcționat Secția de Boli Infecțioase, vă informăm că aceasta nu aparține Municipiului Târgoviște

Referitor la stimulentul de risc vă informăm următoarele:

– personalul care poate beneficia de acest stimulent este stabilit prin art. 7 alin. 5 din O.U.G. nr 43/2020 pentru acordarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, potrivit căruia „Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenței sociale comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI <<Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene”.

– în acest sens, au fost demarate procedurile cu privire la decontarea sumelor necesare acordării acestui drept pentru personalul din domeniul asistenței sociale.

– la nivelul Direcției de Asistență Socială vor beneficia de acest drept 481 de salariați, din care 300 reprezintă asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

– până la această dată nu au fost bugetate sumele necesare acordării stimulentului de risc.”

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan, Director executiv, jr. Raluca Dogoreanu

Articolul precedentLiber la angajări în școli pentru personal didactic și nedidactic, dar și medici și asistenți medicali!
Articolul următorLucrări la infrastructura rutieră din județ, 24 – 28 august 2020