Acasă Afaceri AJOFM Dâmbovița, servicii gratuite pentru absolvenții promoției 2020-2021

AJOFM Dâmbovița, servicii gratuite pentru absolvenții promoției 2020-2021

119
0

AJOFM Dâmbovița – În atenția absolvenților!

Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița informează absolvenții promoției 2020 – 2021 că, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, sunt așteptați să se înregistreze in evidențele instituției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de agenție în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă.

Înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj se va face  în intervalul 05 IUNIE – 03 AUGUST 2021.

Termenul de 60 de zile începe pe 05 IUNIE, având în vedere Ordinul MEN nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021 publicat în Monitorul Oficial.

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidența AJOFM Dâmbovița, pot beneficia de servicii gratuite:

–  informare și consiliere profesională;

–  medierea muncii;

–  formare profesională;

–  consultanță pentru deschiderea unei afaceri proprii;

– prima de inserție in valoare de 1500 lei conform legislației în vigoare: absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu 1500 lei.

De asemenea în sprijinul ocupării unui loc de muncă, AJOFM Dâmbovița acordă subvenții in valoare de 2250 lei acelor angajatori care încadrează în muncă absolvenți în interval de 12 luni de la absolvire.

Actele necesare pentru înregistrare ca persoane aflate in căutarea unui loc de munca, sunt:

-actul de identitate;

-actele de studii si de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii;

-declarație pe proprie răspundere ca are / nu are restricții medicale care să o împiedice să presteze o anumită muncă;

-curriculum vitae;

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidența AJOFM Dâmbovița în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data fiind înscrisa în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Depunerea documentelor se face on-line la adresa de e-mail a instituției: ajofm.db@anofm.gov.ro

sau

virgil.moldoveanu.db@anofm.gov.ro – pentru absolvenții cu domiciliul in zona Găești;

catalina.gociu.db@anofm.gov.ro – pentru absolvenții cu domiciliul in zona Găești;

viorica.bucur.db@anofm.gov.ro – pentru absolvenții cu  domiciliul in zona Titu;

gheorghe.teisanu.db@anofm.gov.ro – pentru absolvenții cu domiciliul  in zona Băleni;

leona.barbu.db@anofm.gov.ro – pentru absolvenții   cu domiciliul in zona Pucioasa;

adrian.hogea.db@anofm.gov.ro – pentru absolvenții cu domiciliul in zona Moreni

Detalii suplimentare se pot obţine:      

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea formulare persoane fizice;

-tel. 0245/620635.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Articolul precedentNoi acțiuni desfășurate de polițiști pentru siguranța cetățenilor
Articolul următorUniversitatea Valahia, a doua locație a Bibliotecii Rotary