Acasă Centrul Județean de Cultură Dâmbovița Ai talent și vrei să participi la Festivalul Concurs Național Ion Dolănescu?...

Ai talent și vrei să participi la Festivalul Concurs Național Ion Dolănescu? Citește aici regulamentul!

134
0

REGULAMENT

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL „ION DOLĂNESCU”

 Târgovişte, 23 – 24 septembrie 2021

Iniţiativa organizării la Târgovişte a unui festival al muzicii populare româneşti, în memoria marelui artist Ion Dolănescu, este expresia împlinirii unei datorii sacre pentru valorificarea unui gen artistic peren, păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor românilor şi, în egală măsură, materializarea unui gând bun, acela de a preţui şi omagia pe oamenii de valoare ai acestei ţări, dintre care un nume, evident, răsunător este cel al regretatului interpret de folclor, romanţe şi cântece de petrecere, Ion Dolănescu.

Festivalul are ca obiective:

– cinstirea memoriei ilustrului artist Ion Dolănescu;

– împlinirea unei datorii sacre pentru valorificarea unui gen artistic peren, păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor românilor;

– preţuirea şi omagierea oamenilor de valoare ai genului;

– încurajarea artiştilor amatori şi a soliştilor vocali de pretutindeni, chiar şi din cadrul comunităţilor româneşti de dincolo de graniţe.

I . Organizatori şi parteneri

Festivalul – Concurs Naţional “ION DOLĂNESCU” va fi organizat de către: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa în parteneriat cu Fundaţia Culturală “Ion Dolănescu”

II. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare

1. Concursul este deschis artiştilor amatori, solişti vocali din ţară şi străinătate, interpreţi ai cântecului popular românesc, având vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani. Nu se admite participarea aceluiaşi interpret la mai mult de trei ediţii ale festivalului. În afara concurenţilor care au câştigat Marele Premiu şi care nu mai au dreptul să participe în concurs, câştigătorii celorlalte premii mai pot concura, cu condiţia să nu fi participat mai mult de două ori.

2. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa office@cjcd.ro sau pe fax la numărul 0245613112, până la data de 15 august 2021. Acestea vor fi însoţite de partiturile muzicale şi cifrajul armonic în tonalitatea în care se cântă piesele ce urmează a fi interpretate în concurs. Fişele incomplete duc la excluderea concurenților de la preselecție.

Taxa de înscriere la concurs este în sumă de 50 lei şi va fi achitată la sediul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa în data desfăşurării preselecţiei.

3. Concurenţii vor interpreta trei piese muzicale, una fără acompaniament (doină sau baladă), una cu acompaniament orchestral din zona din care provin și un cântec din repertoriul lui Ion Dolănescu

Acompaniamentul orchestral este asigurat de Orchestra Populară „Chindia”Este permis acompaniamentul cu formaţie din afara festivalului, în condiţiile în care se consideră că acest lucru facilitează punerea în valoare a elementului tradiţional zonal. Acest lucru va fi comunicat prin fişa de înscriere, specificându-se tipul de acompaniament propus (formulă tradiţională). Cheltuielile legate de deplasarea şi cazarea formaţiei de acompaniament vor fi suportate de către concurentul care solicită această formulă de concurs. Totodată, concurenţii vor oferi informaţii, dacă juriul consideră că este necesar, despre piesele pe care le interpretează (de unde a fost culeasă piesa, de la cine au învăţat această piesă, etc.). Timpul maxim alocat fiecărui concurent este de 8 minute. Depăşirea timpului de concurs atrage după sine descalificarea concurentului.

4. Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, în ziua de 20 august 2021, începând cu ora 10,00, la sediul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa din Târgovişte, va avea loc preselecţia interpreţilor în prezenţa juriului festivalului.

La intrarea în sala de preselecţie concurentul va avea asupra lui actul de identitate şi chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs.

5. Cheltuielile de cazare, pe perioada 23 – 24 septembrie 2021, pentru candidaţii admişi în concurs, vor fi suportate de organizatori. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.

6. Toţi concurenţii înscrişi vor anexa la fişa de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai vreunui ansamblu artistic profesionist.

III. Repertoriul

1. Fiecare concurent va interpreta trei piese: una fără acompaniament, una cu acompaniament din repertoriul tradiţional al zonei etno – folclorice pe care o reprezintă și un cântec din repertoriul lui Ion Dolănescu. În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.

(Concurenţii sunt sfătuiţi să prezinte pe cât posibil în concurs piese care nu au intrat în circuitul transmisiunilor Radio sau TV.)

2. În cazul în care la preselecții se vor prezenta mai mulți concurenți cu aceeași piesă din repertoriulul artistului Ion Dolănescu, concurenții vor fi rugați să stabilească împreună cu juriul o altă piesă cu care să se prezinte în concurs.

3. Comisia de preselecţie îşi rezervă dreptul de a descalifica un concurent prezent la preselecţie, dacă repertoriul acestuia nu se înscrie în reperele enunţate mai sus.

IV. Desfăşurarea concursului

1. Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, în prima zi de festival, respectiv 23 septembrie 2021, începând cu ora 18:00, la Târgovişte. Ordinea de intrare va fi stabilită de organizatori, ţinându-se seama de reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor folclorice ale ţării.

2. Concertul de gală al laureaţilor va avea loc în ziua de 24 septembrie 2021.

3. Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie.

Concurenţii au obligaţia să respecte programul de repetiţii, spectacole şi alte activităţi care fac parte din programul festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului.

V. Juriul concursului

Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori), precum şi din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calităţile vocale, de acurateţea intonaţiei şi stilul interpretativ, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de prezenţa scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului.

VI. Distincţii şi Premii

1. Concurenţilor li se vor acorda diplome şi alte însemne ale FESTIVALULUI – CONCURS NAŢIONAL “ION DOLĂNESCU”.

Juriul va acorda următoarele premii:

Trofeul Festivalului – 3.500 lei;

Premiul I – 2.000 lei;

Premiul  II – 1.500 lei;

Premiul III – 1.000 lei.

Premiul special al Consiliului Județean Dâmbovița – 1.000 lei

Mențiune – 800 lei

Mai pot fi acordate și alte premii din alte surse și sponsorizări.

2. Nu se admit contestaţii, hotărârea juriului fiind irevocabilă.

Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe site‐ul organizatorilor.

Desfășurarea Festivalului‐Concurs „Ion Dolănescu” va respecta condițiile impuse de legislație privind evoluția la nivel național  și internațional a pandemiei provocate de Coronavirus.

Ţinând cont de măsurile restrictive adoptate în vederea prevenirii şi limitării răspândirii Covid 19, organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile privind desfăşurarea Festivalului‐Concurs „Ion Dolănescu”.

Director Festival

Florian – Dan Georgescu

Manager Centrul Județean de Cultură Dâmbovița

Articolul precedentNumai 31 de noi cazuri de Covid-19 și 13 reconfirmări în țară în ultimele 24 de ore
Articolul următorRESTART HORECA – Seminar gratuit pe platforma ZOOM pentru întreprinzătorii din domeniu