Acasă Afaceri Agricultorii pot solicita ajutorul de stat de la APIA pentru culturile afectate...

Agricultorii pot solicita ajutorul de stat de la APIA pentru culturile afectate de secetă

140
0

COMUNICAT DE PRESĂ
APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile înființate în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând de miercuri, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat
acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019,
afectate de seceta pedologică, într-un interval de 10 zile lucrătoare.
Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG
nr.148/27.08.2020, publicată în Monitorul Oficial nr 806 din data de 02.09.2020, și
poate fi descărcat de pe site-ul APIA, accesând adresa www.apia.org.ro.
Cererile se depun la Centrele locale/ judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia a fost
depusă Cererea unică de plată în Campania 2020.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi
transmisă la Centrele județene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti şi prin
fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.
Beneficiari:
a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu
modificările și completările ulterioare;
b) producătorii agricoli persoane juridice, cu excepția grupurilor de producători.
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care au înființat în toamna anului 2019
următoarele culturi: – grâu, secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță.
Beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :
a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la
data de 15 iunie inclusiv, în care procentul de calamitare este de peste 30% aferent
culturii calamitate;
b) suprafața calamitată să reprezinte un procent de peste 30% din suprafața totală
declarată în Cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;
c) să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată 2020;
d) nu se afla în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau în faliment la data
depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului
Național al Registrului Comerțului.
Atenție!!! Suprafața pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate depăși suprafața
culturii declarate în cererea unică de plată depusă în cadrul Campaniei 2020.
Prin excepție beneficiarii care au suprafețe calamitate cu culturile menționate,
confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost
întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se regăsesc, în
totalitate sau parțial, în cererea unică de plată 2020, suprafețele calamitate avute în
vedere pentru ajutorul de stat sunt cele menționate în procesul – verbal de constatare
și evaluare a pagubelor.
Pentru acești beneficiari ajutorul de stat se acordă pentru suprafațele confirmate
prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de
suprafața declarată cu teren arabil în cererea unică de plată din Campania 2020.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat va fi însoțită de următoarele documente:
a) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
b) coordonate bancare în condițiile în care nu se mențin coordonatele bancare
existente la Cererea unică de plată 2020.
Atenție!!! Dacă documentul de identificare a coordonatelor bancare existent la
dosarul cereri de plata depuse la APIA nu se modifică acesta rămâne valabil și pentru
acordarea ajutorului de stat.
Documentele depuse în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu
originalul”,vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.
Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat se regăsesc în tabelul de mai jos:

Cultura Cuantum ajutor de stat(lei/ha)
Grâu 925,0
Secară 925,0
Triticale 805,0
Orz 912,0
Orzoaică 951,0
Ovăz 772,0
Rapiță 1002,0


SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Articolul precedent1.339 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 în țară!
Articolul următorDSP Dâmbovița, precizări privind focarul de covid 19 de la Pucioasa