Acasă Afaceri 161 de ani de statistică oficială în România!

161 de ani de statistică oficială în România!

204
0

Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița – Comunicat de presă

161 DE ANI DE STATISTICĂ OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA

” Credem cu seriozitate că statistica este, pentru cei care o posedă, o preţioasă avere naţională….Statistica este singurul tărâm sigur pe care un guvern prevăzător trebuie să-şi întemeieze raţiunea reformelor sale.”

(Dionisie Pop Marţian)

          La 12 iulie 1859 domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Ordonanţa Domnească nr. 276 prin care lua fiinţă Oficiul Central de Statistică Administrativă din Principatele Unite, ca urmare a aspiraţiilor sale progresiste, din dorinţa şi necesitatea de a evolua spre un stat modern şi o societate modernă.

          În cei 161 de ani de existenţă instituţională, statistica oficială românească a parcurs un drum sinuos, marcat de multe dificultăţi, dar şi de multe împliniri, prezentându-se astăzi ca o instituţie credibilă, solidă şi profesională al cărui rol este bine adaptat cerinţelor societăţii actuale.

          La progresul acestei instituţii şi-au adus contribuţia iluştrii economişti:  Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad, dar şi personalităţi remarcabile precum: Costache Negruzzi, Dimitrie Gusti, Virgil Madgearu, Grigore Moisil, Octav Onicescu şi mulţi alţii, care cu pasiune şi patriotism au continuat şi au dezvoltat munca de statistică oficială, modernizând modelele de cercetare statistică, adaptând-o permanent la cerinţele informaţionale.

  Astăzi, statisticile oficiale au devenit o importantă avuţie naţională care ne permite măsurarea evoluţiei economico-socială a ţării, a societăţii în ansamblu. Acest tezaur de date şi serii statistice este pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor: de la instituţii publice şi decidenţi politici la simpli cetăţeni, de la oameni de afaceri la cercetători, de la analişti economici la mass-media.

 Modernă și tot mai performantă ca organizare, integrată organic, încă de la începuturi, sistemului de valori europene, statistica oficială românească la cei 161 de ani de existenţă neîntreruptă este în măsură să răspundă astăzi marilor provocări ale vieţii contemporane la nivelul celor mai actuale și avansate standarde internaţionale.

 Meritele statisticii oficiale româneşti au fost de curând recunoscute la nivel internaţional, începând cu luna iunie 2019,  Institutul Naţional de Statistică a devenit  membru Asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE.

  Pe scara timpului, 161 de ani sunt experienţa, profesionalismul, seriozitatea şi exigenţa pe care statisticienii le-au acumulat cu succes de-a lungul vremii.  

  A intrat deja în tradiţia noastră ca la începutul lunii iulie a fiecărui an să sărbătorim ”Ziua Statisticianului”.

  Recunoaşterea oficială a meritelor câştigate prin vreme de statisticieni prin profesionalism şi dăruire exemplară s-a concretizat, în anul 2002, prin instituirea, prin HG nr.592 a “Zilei Statisticianului” sărbătorită anual, în a doua duminică a lunii iulie.

  În acest context, prin activităţile îndeplinite zi de zi, colectivul de statisticieni din Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa a contribuit la toate transformările care s-au produs în statistica românească de-a lungul timpului asigurând interfaţa dintre furnizorii de date statistice şi Institutul Naţional de Statistică.

  Astăzi, cei 28 de statisticieni din Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa,  suntem mândri că reuşim să culegem, să prelucrăm, să analizăm şi să diseminăm datele necesare caracterizării vieţii economice, sociale şi culturale ale judeţului Dâmboviţa şi o facem într-un mod prin care reuşim să cinstim cei 161 de ani de statistică oficială.

  La acest moment aniversar transmitem felicitările şi mulţumirile noastre tuturor celor care, în calitate de  furnizori sau utilizatori de date statistice dau sens activităţii de statistică oficială precum şi mass-mediei locale pentru modul obiectiv de reflectare şi transmitere către opinia publică a datelor şi informaţiilor statistice ce caracterizează situaţia economică şi socială a judeţului Dâmboviţa.

„La mulți ani!”

          Director executiv,

        Ec. Elena Brezeanu

Articolul precedentNu e bine deloc: încă 28 de dâmbovițeni cu coronavirus!
Articolul următor456 noi cazuri de îmbolnăvire în țară în ultimele 24 de ore!